Strijd tegen de eikenprocessierups: zeshonderd mezenkastjes voor de gemeente Leudal

Foto: Pixabay - plonk66 (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Vrijwilligers uit de kernen van Leudal gaan meewerken aan een project om zeshonderd mezenkastjes te plaatsen binnen de gemeente. De Studiegroep Leudal en het IKL hebben een verzoek neergelegd bij de gemeente, voor een bijdrage van 10.000 euro uit het Groenfonds.

Het is de bedoeling dat ook basisschoolkinderen op een speelse manier bij het project betrokken worden. Het doel van de actie is om een beslissende slag te slaan in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het beestje zorgt al jaren voor veel overlast en de mees is een natuurlijke vijand van het hinderlijke diertje. Door het aantal nestgelegenheden voor mezen te verhogen op locaties waar sprake is van overlast, hopen de initiatiefnemers een belangrijke stap te nemen in de oplossing van de plaag.

Voedsel
Wethouder Robert Martens (D66): ‘Koolmezen broeden in bosrijke gebieden, maar ook in kleine bosjes, parken en tuinen, zo lang er nestgelegenheid en voedsel te vinden is. De mees maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en in nestkasten. De vogels voeden zich, naast andere kleine insecten, beukennootjes en zaden, ook met rupsen. Door het plaatsen van mezenkasten op locaties waar overlast is, kunnen we ook de biodiversiteit stimuleren en het ecosysteem een positieve boost geven.’

Basisscholen
Met de vrijwilligers worden per kern de basisscholen benaderd. De kinderen krijgen daarbij voorlichting over wat men wil bereiken met het project. Daarnaast worden tweehonderd van de mezenkastjes door de kinderen zelf gebouwd en geplaatst, zo is de bedoeling. De overige vierhonderd kasten worden door een lokale stichting gemaakt, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn. Het voorstel voor de bijdrage wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Die neemt op 17 maart een besluit.

Reacties