Verkoop vastgoed door gemeente waarschijnlijk in maart van start

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De gemeente Leudal heeft behoorlijk wat gebouwen in eigendom. Gebouwen die door de jaren heen hun functie hebben verloren. Nu worden die gebouwen verkocht, waarbij de maatschappelijke meerwaarde soms belangrijker is dan het hoogste bod. Er wordt een start gemaakt met vier locaties.

Het gaat om het voormalige gemeentehuis in Haelen, de voormalige Rabobank in Heythuysen en het voormalige gemeentehuis in Hunsel, alsmede de voormalige boerderij Bruggerhof in Hunsel.

Levendigheid
De gemeente heeft zelf geen bestemming meer voor deze panden, terwijl het onderhoud geld kost. Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘De vier locaties worden voor een periode opengesteld voor verkoop. Daarbij hopen we op veel initiatieven. We geloven dat vastgoed door herontwikkeling op innovatie wijze een bijdrage kan leveren aan de levendigheid van een kern. We hopen dus ook op initiatiefnemers die daar goed over nadenken en die met initiatieven komen om de panden de aandacht te geven die ze nodig hebben. We kiezen er bewust voor niet enkel groot belang te hechten aan de verkoopprijs.’

Zichtbaar
De verwachting is dat de mogelijkheid tot indienen van een plan vanaf maart 2020 wordt opengesteld. Het streven is de panden zo spoedig mogelijk te verkopen, zodat ontwikkelingen ook snel merkbaar én zichtbaar worden. Eind januari is het voorstel voor de verkoop besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Op 11 februari komt het onderwerp in de gemeenteraad.

Reacties