Veel inbreng op informatieavond voor omwonenden van ’t Maasveld

Foto: 't Maasveld

NEER – ‘Hoeveel evenementen vinden er per jaar plaats? Het groentalud komt nu langs een stukje weg. Kan die langs heel de Maasweg? Om hoeveel geluid gaat het en mogen we de resultaten van het geluidsonderzoek ontvangen? Is het wielrennen alleen ’s avonds of ook overdag?’

Een kleine greep uit de reacties, suggesties en vragen tijdens de informatieavond voor de direct omwonenden van ’t Maasveld, in de kantine van RKSVN in Neer.

Input
Het tijdens deze avond gepresenteerde plan kwam mede tot stand dankzij de input van omwonenden (over met name geluid, verlichting, verkeersveiligheid en parkeren) en andere geïnteresseerden. In overleg ook, met de samenwerkingspartners. In het bijzonder de direct betrokken verenigingen: Rijvereniging Neer, RKSVN, Zwembad ’t Ligteveld, Stichting Spantenhal en LTV Neer.

Wijzigingen
Er waren nogal wat wijzigingen ten aanzien van het eerdere schetsontwerp in maart 2018. Zoals de tennisbanen die niet langs de kopse zijde van de sporthal, maar tussen de sporthal en de voetbalvelden in komt. De sporthal komt daarmee als soort ‘geluidsbuffer’ tussen de woningen aan de Maasweg en de tennisbanen. Veel meer groen ook, dan in de huidige huidige situatie en de aanleg van een wal tussen de wielerbaan en de Waije, met meerdere functies: een aantrekkelijk MTB-parcours, windbeschutting voor de wielerbaan en geluidsbeperking richting Waije/Vilgert.

Concretisering
Het antwoord op sommige vragen en suggesties, zoals het aantal evenementen dat per jaar plaatsvindt, de resultaten van het geluidsonderzoek en de uitwerking van het groen(talud), vergen nadere uitwerking en concretisering. ‘Daar gaan we nu een vervolg aangeven. Maar de basis staat’ aldus John van Haeff, voorzitter van ‘t Maasveld. ‘Voor het talud en andere groenaanplant doen we graag een beroep op kennishouders op dat gebied. Zo krijgt het plan steeds meer invulling. Ooit ontstaan vanuit één vereniging, Zaalvoetbalvereniging De Gastronoom, zijn we bij ’t Maasveld inmiddels met bijna veertig samenwerkingspartners. Vanuit eigen kracht gaan we, samen ook met omwonenden, door. Vanzelfsprekend blijven ook hen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.’

Reacties