Raadslid Wagemans (Ronduit Open) wil interne sturing op de agenda

Foto: John Hölsgens

LEUDAL  – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) maakt zich zorgen nu hem ter ore is gekomen dat zich kort geleden opnieuw een situatie heeft voorgedaan, waarbij een aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat de gemeente had nagelaten tijdig een besluit over de aanvraag te nemen.

Het gaat daarbij volgens Wagemans – net als destijds in de kwestie rondom Landgoed Leudal – om een pijnlijke, politiek gevoelige zaak.

Verbetering
‘Ik weet niet of ook hier de oorzaak moet worden gezocht bij een te ver doorgevoerde mandatering naar ambtenaren, waardoor besluitvorming plaatsvindt zonder dat het college of leden van het college daarbij zijn betrokken’ zo laat het raadslid nu aan dat college weten. ‘In ieder geval is er met betrekking tot wettelijke procedures kennelijk geen afdoende registratie en controle. Al vele malen hebben we hier aandacht voor gevraagd, maar het mag allemaal niet helpen. Ik dring erop aan dat verbetering van de interne sturing op de agenda komt. Is het niet in de raad, dan toch zeker in het presidium of in de commissie Bestuur en Middelen’

Maatregelen
‘De gemeenteraad moet erop kunnen vertrouwen dat dergelijke zaken adequaat worden geregeld en in orde zijn. Het komt vaker voor dat onvoldoende sturing binnen het gemeentehuis vervolgens tot spanning leidt tussen raad en college. Dat is niet alleen ongewenst, maar ook onnodig’ aldus Wagemans, die van het college wil horen tot welke concrete maatregelen de huidige gang van zaken zal gaan leiden.

Reacties