Informatiebijeenkomst over locatiestudie fusieschool in Ittervoort

Foto: Pixabay-geralt (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Op 10 december vorig jaar besloot de gemeenteraad dat er een onderzoek moest komen naar neutrale locaties aan de rand van Ittervoort, voor de nieuwe fusieschool Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter.

Inmiddels zijn alle onbebouwde percelen in en rond de kern Ittervoort op hoofdlijnen met elkaar vergeleken. Voorafgaand aan de besluitvorming wil de gemeente alle belanghebbenden de kans geven op de voorstellen te reageren tijdens een informatieavond op 17 februari.

Bijgepraat
Afgelopen maand werden de fractievoorzitters van de verschillende partijen al bijgepraat door wethouder Robert Martens (D66) over de studie naar een geschikte plek. Daarnaast zijn alle eigenaars van de percelen, die onderdeel uitmaken van de locatiestudie, op de hoogte gebracht. De locatiestudie wordt hen ook persoonlijk toegelicht in een gesprek. Om nu ook alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren is er dus een bijeenkomst in Ittervoort, in c.c. De Mortel.

Locaties
Meerdere gebieden, zeven in totaal, maakten deel uit van de locatiestudie. Het gaat om percelen aan de Bosserstraat, de locatie Heijerveld, het plein aan de Dahliastraat en de Margarethastraat. Op het plein aan de Dahliastraat na, liggen alle locaties aan de rand van Ittervoort. Er is gekeken naar het provinciaal en rijksbeleid, het bestemmingsplan, de kavelgrootte en de wegenstructuur. De potentiële locaties zijn geen eigendom van de gemeente, met uitzondering van het plein aan de Dahliastraat. Op het plein na moeten alle locaties dus nog verworven worden.

Adviesgroep
De Adviesgroep fusie scholen is gevraagd ook een schriftelijk advies te geven. De groep bestaat uit Dorpsoverleg Haler, Dorpsraad Hunsel Oos Dorp, Dorpsraad Ittervoort, Dorpsoverleg Itter Laeftj, de basisscholen, schoolbestuur SPOLT, Hoera kindercentra en Stichting Bibliocenter. Het kan om een gezamenlijk advies gaan, of van iedere organisatie apart. De informatiebijeenkomst op 17 februari begint om 19.30 uur.

Reacties