Startsein voor nieuwbouw aan Maaslandstraat in Horn

Foto: Wonen Zuid

HORN – Donderdag 30 januari hebben Harold Lardinois (Wonen Zuid) en wethouder Arno Walraven de overeenkomst ondertekend die het startsein geeft voor de nieuwbouw aan de Maaslandstraat in Horn.

Daar liggen 36 bungalows. Woningen die eind jaren zestig gebouwd zijn en eind jaren tachtig een ‘upgrade’ kregen. Gezien de leeftijd werd het tijd om na te denken over de toekomst van de bungalows.

Onderzoek
In 2018 is Wonen Zuid daarom een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat zelfs een grote, nieuwe renovatie nooit het beste, meest comfortabele en duurzame resultaat zou opleveren. Daarmee lag de weloverwogen, maar gevoelige keuze tot sloop en nieuwbouw voor de hand. De plannen werden gedeeld en besproken met de huidige bewoners en omwonenden. Alle bewoners werden persoonlijk bezocht om te bespreken wat de sloop van de woningen voor hen betekent. Hun wensen ten aanzien van een nieuwe woning werden in kaart gebracht. Inmiddels is aan bijna iedereen een nieuwe woning aangeboden in het in aanbouw zijnde complex aan het Kerkpad/Raadhuisplein. Daardoor kunnen alle bewoners die dat willen in hun geliefde Horn blijven wonen.

Diverse woningtypen
De komende weken vinden nog een aantal gesprekken plaats, zodat ook de laatste bewoners een nieuw thuis geboden kan worden. De bewoners krijgen ook de mogelijkheid om te zijner tijd terug te keren naar de nieuwbouw. De meesten zijn echter zo tevreden met hun nieuwe woning, dat ze hier geen gebruik van zullen maken. In het nieuwbouwplan komen diverse woningtypen, waardoor verschillende doelgroepen er kunnen wonen. Daarnaast komt er een groene ader en wordt de Maaslandstraat aangesloten op de naastgelegen woningen en het aangrenzende groen.

 

Reacties