Word supporter van het sport- en beweegakkoord Leudal

Foto: Pixabay - 5132824 (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Veel inwoners van Leudal zijn al in beweging, maar het kan altijd actiever, gezonder én mooier. Daarom wordt een sport- en beweegakkoord ontwikkeld, waarvan jij supporter kunt worden…

Sport en beweging zorgt voor ontmoeting, ontspanning, meedoen en vooral voor plezier. Maar er zijn in Leudal ook de nodige uitdagingen om mensen te blijven motiveren en inspireren én om een passend aanbod te blijven bieden.

Toegevoegde waarde
In navolging van het Nationaal Sportakkoord moet een sportakkoord voor Leudal met zoveel mogelijk lokale partners die nut, noodzaak en toegevoegde waarde zien, ervoor gaan zorgen dat nog meer inwoners gaan sporten en bewegen. Op maandag 3 februari wordt de themabijeenkomst ‘Lokaal sport- en beweegakkoord Leudal’ gehouden. Partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, en natuurlijk ook de inwoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst in de Bombardon in Heythuysen duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Graag aanmelden bij Michelle Baats via het e-mailadres [email protected]

Reacties