Meedenken over herontwikkeling voormalig transportbedrijf in Grathem

Foto: www.leudal.nl

GRATHEM – De gemeente Leudal heeft het voormalige transportbedrijf aan de Markt 8 en 8a in Grathem aangekocht. Er wordt nog nagedacht over herontwikkeling van de locatie.

Daarvoor zijn al een aantal mogelijkheden onderzocht, maar alvorens tot een definitieve herontwikkeling over te gaan nodigt de gemeente vrijblijvend partijen uit om mee te denken.

Beste idee
De gemeente heeft spelregels opgesteld waaraan de mogelijke planinvulling moet voldoen. Op basis van die planinvulling én de prijs die men wil betalen voor het aankopen van de locatie, maakt de gemeente een afweging over de mogelijke herontwikkeling. Het uitgangspunt is om aan het beste idee mee te werken, binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. De spelregels zijn verkrijgbaar via de gemeente en zijn te vinden op deze site.

Termijn
De vraag om mee te denken wordt zo breed mogelijk uitgezet. Een aantal lokale- en bij de gemeente bekende belanghebbende partijen worden actief benaderd. Daarnaast wordt dit gecommuniceerd via diverse andere kanalen, waaronder social media. Uw plan dient uiterlijk 1 mei 2020 vóór 17.00 uur te zijn ingediend bij de gemeente Leudal. Dit kan via de post (postbus 3008, 6093ZG – Heythuysen) of via mail: [email protected]

Reacties