‘Wacht niet op water’: wat kun je doen om je te beschermen tegen wateroverlast?

Foto: Veiligheidsregio Limburg Noord

LEUDAL – Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden van droogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien.

Weet jij welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? Met de campagne ‘Wacht niet op Water’ ondersteunen Waterschap Limburg, Veiligheidsregio ZuidLimburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord de gemeenten bij het verstrekken van tips.

Extreem weer
Het gaat daarbij om maatregelen die Limburgers kunnen nemen bij plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is. Van een tornado net naast de Limburgse grens tot modderstromen in Zuid-Limburg vorig jaar: het KNMI geeft immers regelmatig code geel of oranje af voor extreem weer. Bij extreem weer kan wateroverlast tot nogal wat problemen leiden, maar hoe verminder je de kans daarop? ‘Door je auto altijd op de handrem te zetten en je dakgoot regelmatig schoon te maken, kun je al veel ellende voorkomen’ zegt Josette van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. ‘Met een paar simpele handelingen bereik je al resultaat.’

Concreet
Eerder riepen het waterschap, de provincie Limburg en de Waterpanels Limburg de campagne Waterklaar in het leven. Daarmee werd aandacht gevraagd voor maatregelen als het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen. Helaas is er niet altijd tijd en ruimte voor langetermijnmaatregelen. Als het KNMI voor morgen code oranje afgeeft, is het vergroenen van je tuin geen mogelijkheid meer. Op dat moment wil je wel zo snel mogelijk weten wat je kunt doen. De nieuwe campagne Wacht niet op Water geeft concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt, of wanneer het water je huis al binnenstroomt.

Buurt
Wachtnietopwater.nl laat zien wat Limburgers eerder deden om plotselinge wateroverlast te verminderen. Deze voorbeelden willen de initiatiefnemers van de campagne, met hulp van alle Limburgers, de komende tijd verder verrijken. Nu is niet iedereen in onze samenleving online actief. Verder kijken dan je eigen voordeur kan voor anderen van groot belang zijn. Dus waarschuw en help ook je buurtgenoten bij plotselinge wateroverlast. Vooral ouderen die slecht ter been zijn, kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Reacties