Aanleg fietspad Heldenseweg in Neer van start

Foto: Pixabay-StockSnap (CC0-Public Domain)

NEER – Langs de Heldenseweg in Neer komt een vrij liggend, enkelzijdig en in twee richtingen te berijden fietspad, over een lengte van 3,3 kilometer.

DIt moet zorgen voor een hogere verkeersveiligheid op die route. Binnen de bebouwde kom is er geen ruimte voor de aanleg van een vrij liggend fietspad. Daarom worden daar fietsstroken aangelegd.

Onveilig
De Heldenseweg ligt tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar Helden). Het is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 kilomter. Van deze 4 kilometer ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Deze weg, die tevens een school-thuis route is, wordt door fietsers nu nog als zeer onveilig ervaren, met name doordat zij zich op de rijbaan bevinden terwijl automobilisten inhaalmanoeuvres uitvoeren.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden waren al eerder gestart: het rooien van bomen en struiken. Maandag is begonnen met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad op het weggedeelte buiten de bebouwde kom. Hierop volgend starten de werkzaamheden binnen de bebouwde kom. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio april 2020 afgerond. In het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 was in maart 2018 overigens een provinciale subsidie toegekend van 658.000 euro voor de aanpak. Daarnaast is het fietspad opgenomen als toonaangevend project in het provinciale uitvoeringsplan.

Reacties