Rondom het Leudal: Harrie Geraets uit Neer over zijn militaire tijd in Nederlands-Indië

Nederlandse militairen op Sumatra (december 1948)
Foto: Wikipedia - B.Huisman/Nationaal Archief (CC0 1.0)

LEUDAL – Het winternummer van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, biedt weer volop leesvoer deze donkere dagen.

Zo maakte Jo Wijnen onder de titel ‘De lof van het dennenbos’ een humoristische lofzang.  Dennenbomen, vroeger in groten getale geplant in het Leudal, diende met name als mijnhout.

Vooruitgang
Adelin Remy beschrijft in een derde deel op lezenswaardige wijze het leven in Horn, in de periode 1914 -1939. In die periode verongelukte burgemeester Derkx en werd hij opgevolgd door burgemeester Kirkels, die een behoorlijke stempel op de vooruitgang van Horn zou drukken. Uitgebreid wordt ook stilgestaan bij de bouw van een nieuwe kerk en een nieuw gemeentehuis. Bovendien wierp eind jaren dertig de oorlog zijn schaduw vooruit…

Aanpassing
Bert Heijnen ging op bezoek bij de 93-jarige Harrie Geraets uit Neer, die vertelde over zijn militaire tijd in Nederlands-Indië en de moeilijke aanpassing bij terugkomst in Nederland. Jan Hocks en Henk Leenders blikken terug op de zeer geslaagde presentatie van het door Phlip Bossenbroek en Hans Smulders gemaakte boek ‘Het Leudal voor nu en altijd’ en de daaraan gekoppelde fotowedstrijd. Hugo Levels staat stil bij de 19e Internationale Herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid, die op 14 november heeft plaatsgevonden. Uit het archief van Herman Crompvoets kwam een prachtige vertelling in Roggels dialect tevoorschijn over Lins, een echte Roggelse vrijgezel, die begin vorige eeuw in het buitengebied woonde. Thijs Zeelen beschrijft de vrij natte herfst van 2019, die in schril contrast stond met vorig jaar. Hij staat ook uitgebreid stil bij het weer in de herfst en winter van 1944-1945, toen het Leudal werd bevrijd maar daarna ruim drie maanden frontgebied bleef.

Abonnee
Heb je belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied, dan kun je voor 17 euro abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvang je dan gratis de vier nummers die in 2019 zijn verschenen. Opgeven kan per e-mail via [email protected] of telefonisch, via de nummers 06-53.53.08.71 of 0475-59.37.67.

Reacties