Groot onderhoud voor gemeenschapshuis Neer

Foto: Foto Wiel via Neers Nieuws

NEER  – Gemeenschapshuis D’n Haammaeker in Neer krijgt een grondige onderhoudsbeurt. Tegelijkertijd wordt het gebouw gerenoveerd en rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Op die manier moet het gemeenschapshuis nog zeker twintig jaar dienst kunnen doen.

Renovatie
Het is voor het eerst sinds de opening – bijna 30 jaar geleden – dat het gebouw onder handen wordt genomen. Bestuursvoorzitter Peter Vennekens: ‘Het groot onderhoud stond al in de planning en in de begroting van de gemeente Leudal. Het lag voor de hand om tegelijkertijd te renoveren en een aantal noodzakelijke verbeteringen te realiseren.’

Ontmoetingsplek
Het gemeenschapshuis is al jaren de centrale ontmoetingsplek in het dorp, waar jonge én oudere ‘Naerse waersen’ om allerlei redenen samenkomen. Op dit moment maken wekelijks ongeveer 1200 leden en deelnemers van meer dan 20 organisaties en initiatieven gebruik van de dorpsvoorziening. Daarnaast komen er elke week ruim 500 mensen voor min of meer incidentele bijeenkomsten en activiteiten, zoals presentaties, demonstraties, cursussen/workshops en koffietafels.

Samenspraak
Vennekens: ‘D’n Haammaeker bindt en verbindt. Dat is ook de kern van onze visie, ons beleid, onze houding én ons gedrag: burgers uitnodigen, stimuleren en ruimte bieden om op hun eigen manier invulling te geven aan de gemeenschapsvoorziening en er mede verantwoordelijkheid voor te nemen.’ De onderhoudsplannen zijn uitgewerkt in samenspraak met gebruikers. Zo wordt de entree volledig gelijkvloers en drempelvrij gemaakt, er komt een gehandicaptentoilet, een traplift naar de beugelbaan en het café wordt verbouwd, vergroot en opnieuw ingericht. Ook de zaalvloeren, plafonds en de verlichting wordt vernieuwd en het houtwerk, muren en schuifwanden krijgen een frisse look.

Planning
De werkzaamheden beginnen in het voorjaar, na Pasen. Nog vóór de zomervakantie moet de feestelijke heropening plaatsvinden. Tijdens de verbouwing blijft D’n Haammaeker zo veel als mogelijk gewoon open. Het bestuur spant zich in om eventuele ongemakken voor gebruikers en omwonenden tot een minimum te beperken. Burgers en organisaties die D’n Haammaeker een warm hart toedragen en op enigerlei wijze willen meewerken of bijdragen aan de renovatie, worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met het stichtingsbestuur. De voortgang van de werkzaamheden is straks te volgen via www.haammaeker.nl.

Reacties