Voorkeur voor nieuwbouw unilocatie Scholengemeenschap Sint Ursula

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – In mei besloot het college van Leudal onderzoek te doen naar de toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor scholengemeenschap Sint Ursula.

Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om bestaande gebouwen te renoveren, naar mogelijk nieuwbouw op de bestaande locaties, renovatie voor een unilocatie of nieuwbouw voor een unilocatie. Een project-en stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbestuur SOML en de gemeente, houdt zich hier mee bezig.

Realistisch
De stuurgroep is nu tot de conclusie gekomen dat enkel de vierde variant, nieuwbouw voor een unilocatie – waarbij dus alle activiteiten in één gebouw worden samengebracht-  een realistische variant voor verdere uitwerking is. Wethouder Robert Martens (D66): ‘Ik vind het heel belangrijk dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden. Alleen de beste optie is goed genoeg, zodat de jongeren in onze gemeente zich goed kunnen ontwikkelen. Zij vormen tenslotte onze toekomst.’

Vervolg
Een vertegenwoordiger van de RO-groep, die het onderzoek naar de vier opties heeft uitgevoerd, wordt gevraagd een toelichting te komen geven tijdens de raadscommissie Sociaal van 27 januari 2020. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2020 in te stemmen om verdiepend onderzoek te doen naar de variant die de voorkeur heeft.

Reacties