Komende twee jaar 75.000 euro voor uitvoering accommodatiebeleid

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Om tot een passend accommodatiebeleid te komen heeft de gemeente contact gezocht met meer dan 500 inwoners, verenigingen en organisaties.

Daarbij wordt veel belang gehecht aan de ontwikkeling per dorpskern.

Prioriteiten
Volgens de gemeente zijn er ontwikkelopgaven die extra prioriteit hebben, zoals voor de toekomst van zwembaden in Leudal of een specifieke optimalisering van gemeenschapshuizen zoals in Haler. ‘Voorzieningen en accommodaties zijn belangrijk voor de leefomgeving in de dorpen. Hierdoor kunnen inwoners prettig wonen, ontspannen en elkaar ontmoeten’ zo liet het college in een persbericht weten. ‘De gemeente Leudal streeft naar een vitale samenleving met kunst en cultuur, sport, sociale cohesie en participatie. Deze aspecten moeten aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Leudal, nu én in de toekomst.’

Besluitvorming
Om uitvoering te kunnen geven aan het accommodatiebeleid is jaarlijks (in 2020 én 2021) 75.000 euro nodig. Het college heeft op 17 december besloten de gemeenteraad te vragen in te stemmen met het accommodatiebeleid. Deze besluitvorming wordt op 11 februari 2020 verwacht. Vooruitlopend daarop vindt op 14 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de gemeenteraadsleden geïnformeerd over het voorgestelde accommodatiebeleid. De raad kan dan nog verbetervoorstellen doen.

Mensen die meer willen weten over de accommodaties en over het totale onderzoek kunnen kijken op www.samenleveninleudal.nl. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Reacties