D66 Leudal vraagt om beleid rondom legalisatie van illegale bouw

Foto: D66

LEUDAL – Veel inwoners van Leudal begrijpen niet waarom de gemeente regelmatig illegale bouwwerken achteraf toch toestaat.

De fractie van D66 stelt het college van B&W nu vragen over deze vorm van legalisereing.

Coalitieakkoord
Fractievoorzitter Dirk Voermans: ‘Wij krijgen vaak te horen dat het wel lijkt alsof je in Leudal beter zonder vergunning kunt gaan bouwen. Dan wordt alles wat je naar eigen wens – te veel, of anders dan vergund-  gebouwd hebt achteraf toch allemaal legaal gemaakt. Terwijl wanneer je een vergunning vooraf aanvraagt, je vaak niet krijgt wat je wilt.  En het is waar: onlangs heeft het college van B&W weer twee bouwwerken achteraf gelegaliseerd, die in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan waren. Wij vinden dit onbegrijpelijk. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er handhavend opgetreden moet worden tegen dit soort praktijken.

Duidelijkheid
D66 kan zich voorstellen dat bij kleine afwijkingen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om dit verantwoord te laten legaliseren. ‘Daarom willen wij dat het college beleid opstelt en aan de raad voorlegt onder welke omstandigheden legalisatie wordt toegestaan en wanneer niet. Dat geeft iedereen duidelijkheid. Daarnaast weet iedereen dan ook dat het niet voldoen aan de voorwaarden een groot risico meebrengt. Want áls de gemeente er achter komt dat de vergunning niet gerespecteerd wordt, dan zal het bouwwerk alsnog aangepast moeten worden aan de voorwaarden uit de vergunning, of wellicht zelfs afgebroken moeten worden.’

Reacties