Michel Graef (Samen Verder): ‘Geef voormalig handbalterrein in beheer van KVW Horn’

Foto: Facebook Arno Walraven

HORN – Verenigingen zonder eigen accommodatie hebben vaak moeite met het vinden van een opslagplaats voor hun materialen. De gemeente zou zich hierbij faciliterend moeten opstellen, zeker wanneer het niet gaat over al te grote investeringen.

Dat zegt fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder in een brief aan het college van B&W.

Vergunning
Recentelijk hield de gemeente Leudal in elke kern een informatieavond over het komende accomodatiebeleid. De uitgelezen kans voor inwoners om hun wensen, bedenkingen en frustraties te delen. Zo ook in Horn waar één van de voornaamste zorgen een keer niet de financiën of accommodaties in directe zin waren, maar de (on)mogelijkheden bij het opslaan van materialen. Plaats, middelen en oplossingen genoeg, als het echter aankwam op het geven van een vergunning voor bijvoorbeeld een container liep het aan de zijde van de gemeente constant vast, zo geeft Graef aan.

Onzekerheid
‘Mede met het oog hierop wil ik u op het volgende wijzen. Het voormalige handbalterrein aan de Sportparklaan wordt al jaar aan dag gebruikt door KVW. Sterker nog, in Horn staat het grasveld al jaar en dag bekend als ‘het KVW terrein’. De laatste jaren was er echter onzekerheid over de lange termijn. Met de plannen binnen de zogenaamde ‘structuurbeelden’ was het namelijk de bedoeling dat er in de toekomst woningbouw gerealiseerd ging worden. Nu deze plannen voor dit stuk in Horn definitief geschrapt zijn ontstaat er volgens ons nadrukkelijk een kans’ aldus Graef.

Scenario
De voorman van Samen Verder vraagt daarom of het college bereid is in gesprek te gaan met KVW Horn over het beheer van het terrein aan de Sportparklaan. ‘Volgens ons zou een scenario waarbij de gemeente het terrein in beheer geeft van KVW Horn een positieve ontwikkeling zijn. We laten het aan u wat daarbij de beste constructie is, een beheerovereenkomst, erfpacht et cetera. KVW zorgt dan voor het dagelijkse onderhoud. De gemeente zorgt op haar beurt voor de benodigde aansluitingen.

Extra kans
Het eventueel plaatsen van hekken zou volgens Graef nog een extra kans bieden: ‘Opslagmogelijkheden voor KVW zouden dan op het terrein geplaatst kunnen worden, eventueel in samenwerking met andere verenigingen. Zo kunnen we met enkele slimme combinaties deze vereniging  – en mogelijk andere –  helpen en bovendien een mooie invulling geven aan het nu braakliggende terrein aan de Sportparklaan.’

Reacties