Woonwagenbewoners mogen zelf caravans plaatsen bij Molenzicht

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – Dinsdag heeft het college van B&W besloten dat de vier woonwagenbewoners die recht hebben op een standplaats, zelf een caravan bij de standplaats Molenzicht in Heythuysen mogen plaatsen.

Dit totdat de bestemming van de grond waarop de uitbreiding van locatie Molenzicht plaatsvindt, is gewijzigd van groen- naar bouwbestemming en de nieuw te bouwen woonwagens gereed zijn.

Gesprek
Maandag vond al een gesprek plaats tussen burgemeester Schmalschläger en afgevaardigden van de groep woonwagenbewoners. Dit naar aanleiding van hun demonstratie eerder die week, waarbij men aandacht vroeg voor het tekort aan standplaatsen. Tijdens dit gesprek is bekeken in hoeverre de procedure tot uitbreiding van  Molenzicht, waartoe de raad al op 25 juni besloten had, kon worden versneld. Het college heeft hier nu mee ingestemd.

Brief
Burgemeester Désirée Schmälschläger: ‘We gaan versneld uitvoering geven aan de procedure van de vier standplaatsen. Daarnaast zien we erop toe dat het illegaal plaatsen van caravans op andere plekken niet geaccepteerd wordt. Hier gaan we handhavend tegen optreden. Over het plaatsen van de caravans op de vier plaatsen ontvangen de woonwagenbewoners nog een brief met uitleg over de verdere procedure.’

Reacties