Archeologische onderzoeken op Wijnaerden: resten uit de prehistorie en Laat-Romeinse tijd

Foto: Heemkunde Oos Naer

NEER – Sinds 2012 zijn door ADC ArcheoProjecten, Econsultancy en Archol verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen het landelijk gebied ten noorden van Buggenum, tussen de Arixweg en Wijnaerdenweg.

Deze onderzoeken bestonden uit boringen, een veldkartering, een proefsleuvenonderzoek en een opgraving.

Uitzonderlijk
Het onderzoeksgebied ligt op het zogenoemde Jonge Dryas terras van de Maas, gevormd aan het eind van de laatste ijstijd (circa 12.850-11.650 jaar geleden). Het Jonge Dryas terras wordt aan de oost- en westzijde door verlande Maasgeulen begrensd. Binnen dit gebied zijn (bewonings)resten uit de prehistorie en Laat-Romeinse tijd aangetroffen, die zowel qua materiaaltype als datering tamelijk uitzonderlijk zijn voor de regio Midden-Limburg.

Lezing
Op woensdag 20 november wordt door Antoine Mientjes een lezing gehouden in De Haammaeker in Neer, waarbij wordt ingegaan op deze onderzoeken en de vondsten.  Daarnaast zal Mientjes deze binnen een breder kader van de regio rondom Neer en Haelen plaatsen. Aan het einde zal er voldoende tijd worden ingeruimd voor het stellen van vragen. Aanvang van de lezing is om 20.00 uur, aan de Hoogstraat 2. Toegang is gratis.

Reacties