Protest woonwagenbewoners: college neemt volgende week besluit over versnelde uitbreiding Molenzicht

Foto: (bewerking) John Hölsgens

LEUDAL – Burgemeester Désiréé Schmalschläger had vandaag opnieuw een gesprek met een afvaardiging van woonwagenbewoners, nadat die vorige week al opnieuw demonstreerden bij het gemeentehuis om aandacht te vragen voor het tekort aan standplaatsen.

Schmalschläger: ‘Het staat mensen natuurlijk vrij om te demonstreren en hun mening te uiten. Als gemeente luisteren we naar hun verhaal en zijn we bereid te kijken naar passende oplossingen. Dit gebeurt echter wel altijd binnen de gestelde mogelijkheden van onze wet- en regelgeving. Daar is het gesprek vandaag dan ook over gegaan.’

Versneld
De gemeenteraad heeft op 25 juni van dit jaar al besloten dat de woonwagenlocatie Molenzicht in Heythuysen uitgebreid gaat worden met vier standplaatsen en vier woonwagens. Het ging de woonwagenbewoners echter allemaal veel te langzaam. ‘We gaan nu bekijken of we de procedure tot uitbreiding van die vier standplaatsen op locatie Molenzicht kunnen versnellen’ zei Schmalschläger vandaag. Volgende week zal het college een besluit nemen ten aanzien van die versnelde realisatie.

Illegaal
Wel gaf Schmalschläger verder nog aan dat het illegaal plaatsen van caravans op diverse plekken in de gemeente niet geaccepteerd wordt. De gemeente zal hier handhavend tegen optreden.

Reacties