Gemeente Leudal niet in hoger beroep tegen Holmel

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – De gemeente Leudal gaat niet in hoger beroep tegen Holmel, het mestvergistingsbedrijf gelegen op Aan de Heibloem in Heythuysen.

De bestuursrechter in Roermond deed in september uitspraak in de slepende kwestie.

Nieuw besluit
De rechter stelde het bedrijf in het gelijk. Het college heeft nu besloten uitvoering te geven aan de uitspraak, nader onderzoek te doen en een nieuw besluit te nemen. Dit betekent de facto dat het college niet in hoger beroep gaat.

Briketten
Eind november 2014 breidde Holmel de activiteiten uit met het proces van scheiden en drogen van mest. Van deze droge mest worden uiteindelijk briketten gemaakt, die via een nieuw te bouwen opslagsilo worden getransporteerd. Omdat dit proces volgens de gemeente strijdig was met het bestemmingsplan en omdat er klachten, meldingen en handhavingsverzoeken waren werd een handhavingstraject gestart, waarbij de activiteiten werden stilgelegd. Daarop stapte Holmel naar de rechter.

Reacties