‘Uitdagingen in de zorg zijn zo groot, dat we de handen wel ineen moeten slaan’

Wiel Ploegman (l) en Marc van Ooijen.
Foto: De Zorggroep/Proteion

HORN-VENLO – Om de kwaliteit en continuïteit van de zorg in de regio te borgen, hebben bestuurders Marc van Ooijen van De Zorggroep en Wiel Ploegman van Proteion een intentie tot samenwerking bekrachtigd.

‘De uitdagingen voor de toekomst zijn zó groot, dat we de handen wel ineen moeten slaan. Zorg ontwikkelt zich over de grenzen heen van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In ons werkgebied zie je maar weinig zorginstellingen die de verbindingen maken tussen deze drie domeinen. De Zorggroep en Proteion hebben dat in huis. Gemeenten en zorgverzekeraars kijken wat dit betreft ook naar ons.’

Logisch
‘De tijd van concurrentie is voorbij. Het is voor ons niet de vraag óf we gaan samenwerken, maar hoé we samenwerken. Met de uitdagingen waarmee we te maken hebben en krijgen in de toekomst, is samenwerking niet alleen nuttig, maar broodnodig’ benadrukken beide bestuurders.’Proteion en De Zorggroep zijn de twee grootste regionale aanbieders van ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg. We delen hetzelfde werkgebied, met dezelfde cliënten en wachtlijsten, dezelfde arbeidsmarkt met personeelsknelpunten en we overleggen met dezelfde gemeenten, ziekenhuizen, artsen en ketenpartners. Een samenwerking is dan heel logisch.’

Verkennen
De samenwerking betekent niet fuseren. Van Ooijen: ‘De organisatievorm mag nooit het doel op zich zijn. Het gaat om samenwerken ten behoeve van de cliënten en medewerkers. Waar kansen liggen, moeten we die pakken. Het betekent: elkaar aanvullen, versterken en ondersteuning bieden. De Zorggroep wil zich bijvoorbeeld meer gaan richten op ‘welzijn’. Proteion heeft dit wel in huis via Proteion Welzijn met een zelfstandige positie in het welzijnsdomein. Daar willen we graag bij aansluiten. Want ook De Zorggroep heeft op dat vlak een hoge ambitie.’

Efficiënter
Wiel Ploegman: ‘Binnen Proteion is de inzet van behandelaren een aandachtspunt. Om de zorg medisch goed te blijven borgen, kunnen we elkaar ondersteunen op dit gebied. Met een samenwerking wordt een efficiëntere inzet van de beschikbare behandelcapaciteit mogelijk.’ De onderwerpen waarvoor een samenwerking wordt onderzocht zijn verder onder meer onplanbare zorg, nachtzorg en opvolging van alarmering, een gezamenlijk leer- en ontwikkelnetwerk, samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en ketens zoals dementie en palliatieve zorg, innovaties van zorgtechnologie en hulpmiddelenontwikkeling en harmonisatie en borging van kwaliteit van specialisaties, zoals Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Medisch Specialistische Revalidatie (MSR).

Reacties

0