Koop­stro­men­on­der­zoek Lim­burg 2019 van start

Foto: Pixabay - PhotoMIX-Company (CC0 Public Domain)

LEUDAL – Een grootschalig, provinciaal koopstromenonderzoek gaat van start. De provincie voelt zich naast de gemeenten medeverantwoordelijk voor aantrekkelijke winkelgebieden en dorpscentra.

Daarom laat de provincie momenteel in beeld brengen waar Limburgers hun boodschappen halen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Daarbij wordt ook winkelen in de Euregio meegenomen.

Leegstand
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie wil zich daarom samen met gemeenten en winkeliers inzetten voor aantrekkelijke dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van belang.

Deelname
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research, met medewerking van alle Limburgse gemeenten. In de maand november worden inwoners steekproefsgewijs uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de Provincie Limburg en de betreffende gemeente een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deze huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook een groep inwoners van de buurprovincies (Brabant en Gelderland) en buurlandgemeenten in België en Duistland worden in het onderzoek betrokken. Inwoners die geen brief krijgen, maar die toch graag aan het onderzoek willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksol2019

Reacties

0