Aanpak kern Heythuysen: ‘Dorpstraat moet open blijven, pin & ride bij automaten’

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – Al lange tijd is de onveilige situatie in de dorpskern van Heythuysen velen een doorn in het oog. Onlangs werd dan eindelijk actie aangekondigd, nadat in samenspraak met inwoners en ondernemers gekeken is naar mogelijke oplossingen. 

Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘We gaan voor een toekomstbestendig en levendig centrum van Heythuysen. Een winkelcentrum dat goed bereikbaar, schoon, veilig en prettig winkelen is. Mensen ervaren een gevoel van verkeersonveiligheid. Maatregelen om dit gevoel weg te nemen, zijn niet zo eenvoudig. Daarom hebben we gekeken naar oplossingen op de korte- en middellange termijn. Uiteraard moeten we met zijn allen blijven bekijken of dit de meest wenselijke maatregelen zijn.’

Pin & ride
De gemeente heeft bureau Kragten onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid van het centrum in Heythuysen, met name voor de Dorpstraat en Stationsstraat. Uit dit onderzoek zijn een aantal verbetervoorstellen gekomen. Zo wordt voorgesteld de voorrangssituaties bij kruisingen te verduidelijken, parkeervakken te vervangen of te verplaatsen, op locaties waar regelmatig fout geparkeerd wordt (smalle) groenvoorziening of wegmeubilair te plaatsen en pin & ride parkeerplaatsen aan te leggen bij de pinautomaten.

Leidingen
Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat er geen aanleiding is om de Dorpstraat af te sluiten, terwijl dit een wens is van de dorpsraad. Indien na realisatie van de eerste maatregelen een aanhoudend gevoel van verkeersonveiligheid blijft, wordt verder onderzoek echter niet uitgesloten. Door de gemeente Leudal wordt nu eerst een schetsontwerp opgesteld, aan de hand van de verbetervoorstellen. Dit om te beoordelen of de maatregelen ook uitvoerbaar zijn in verband met aanwezige kabels, leidingen en de maatvoering. Het ontwerp wordt daarna aan inwoners en ondernemers voorgelegd.

Reacties