Huisartsenpraktijk Deckers in Haelen en CJG gaan samenwerken

Foto: Gemeente Leudal

HAELEN – Huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen en het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) gaan in een pilotproject intensiever met elkaar samenwerken. Concreet betekent dit dat voor de periode van één jaar een praktijkondersteuner huisarts-jeugd (POH-Jeugd) ingezet wordt voor een dagdeel per week.

Verder wordt onderzocht of door het actief benaderen van patiënten het bereik en het effect van preventie vergroot kan worden.

Laagdrempelig
Arie de Bont (CJG): ‘Door deze laagdrempelige aanpak hopen we jeugdhulp en huisartsenzorg effectiever met elkaar te verbinden en beter passende hulp te bieden bij de vraag van ouders en kind. Ook door gezamenlijk preventieve thema’s op te pakken is de verwachting dat we betere resultaten kunnen boeken.’ Als de huisarts een jeugdige of een ouder spreekt, die vragen of problemen heeft op het gebied van opgroeien, ontwikkelen of opvoeding, dan onderzoekt de huisarts of de patiënt voor deze vraag binnen de huisartsenpraktijk met de POH-Jeugd in contact kan worden gebracht. De keuze voor verwijzing naar de POH-Jeugd ligt geheel in handen van de huisarts, maar er is sprake van een intensieve samenwerking.

Delen
In de huisartsenpraktijk gaan ook themasessies plaatsvinden. Bedoeling van deze sessies is om kennis over te brengen, maar ook om gezinnen/jeugdigen de gelegenheid te geven onderling ervaringen te delen. Deze sessies worden door de huisarts en CJG gezamenlijk verzorgd. Hierbij wordt gedacht aan thema’s als vaccinatie, middelengebruik, social media en ouderschap, maar ook aan andere onderwerpen die veel voorkomen in deze praktijk.

Ouderen
Huisarts Deckers: ‘We gaan starten met de pilot vanaf 19 november, met een looptijd van 12 maanden. Daarna gaan we evalueren en bekijken of het voor alle partijen het gewenste resultaat oplevert. Natuurlijk monitoren we het verloop ook tussentijds. De POH-Jeugd is vanaf dit moment op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur aanwezig binnen de huisartspraktijk.’ Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open) vult aan: ‘In de jeugdzorg hebben we te maken met stevige uitdagingen. Door effectiever samen te werken en krachten te bundelen hopen we hiervoor passende oplossingen te vinden. Zo ook met deze pilot. Indien dit succesvol is gaan we deze formule niet alleen verlengen, maar ook uitbreiden naar de doelgroep ouderen. Hopelijk kan deze manier van slimmer samenwerken uiteindelijk ook toegepast worden bij andere huisartsenpraktijken in de regio.’

Reacties