Ouders willen multifunctioneel speel-leercentrum Leudal-West in Ittervoort

Foto: John Hölsgens

ITTERVOORT/HUNSEL – Ouders zien het nieuw te ontwikkelen multifunctioneel speel-leercentrum voor Leudal-West het liefste verschijnen op de locatie aan de Begoniastraat in Ittervoort.

Tijdens een raadsvergadering in april verzocht de raad het college van de gemeente Leudal een zorgvuldige ouderraadpleging te houden over dat speel-leercentrum. Hierbij konden ouders hun voorkeur kunnen aangeven voor locaties in Hunsel of Ittervoort. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 57 procent een voorkeur heeft voor Ittervoort.

Bezwaar
In de afgelopen vijf jaar is er veel te doen geweest over de realisatie van het speel-leercentrum voor de dorpskernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Diverse locaties zijn daarbij onderzocht, waarna de gemeenteraad in 2018 heeft gekozen voor de locatie Kallestraat in Hunsel. Diverse ouders en verzorgers maakten daarop bezwaar. Naar aanleiding daarvan verzocht de raad het college een ouderraadpleging te houden om nog beter inzicht te krijgen, alvorens een heroverweging te maken.

Bereikbaarheid
Van de 271 uitgenodigde ouderparen en verzorgers, deden 141 mensen mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de bereikbaarheid, de kwaliteit van de school en het onderwijsconcept door de overgrote meerderheid als heel belangrijk wordt gezien en ook zwaar meeweegt als het gaat om het maken van een schoolkeuze. Ook het onderwijsklimaat, de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en de klassensamenstelling speelt een belangrijke rol voor meer dan de helft van de ouders. Als het gaat om omgevingsfactoren, dan is een veilige looproute het meest belangrijk voor de respondenten. Ten aanzien van de locatie hebben vrijwel alle ouders een voorkeur voor een school die dicht bij huis ligt.

Vertraging
Het is aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de uitkomsten en te besluiten om de locatiekeuze te heroverwegen. Of en wanneer dat gebeurd is eveneens aan de raad. In ieder geval is in de vergadering van februari 2018 door de raad een voorbereidingskrediet van 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het nieuwe multifunctioneel speel-leercentrum. Dit krediet was gericht op een start van de realisatie in dit najaar en opening in september 2020. Het nieuwe onderzoek naar de locatiekeuze zorgde voor  vertraging, waardoor het oorspronkelijke krediet niet langer voldoet. In december 2019 wordt de raad gevraagd een aanvulling op het krediet te doen.

Reacties