Dijkversterking Neer: minder overlast bouwverkeer door afdichtende matten

Foto: Waterschap Limburg

NEER – Piping: zo heet het wanneer water onder de dijk door stroomt waardoor zand wordt weggespoeld. Piping tast de dijken dus aan.

Bij de dijkversterking in Neer heeft het waterschap onder andere gekeken hoe piping voorkomen kan worden. Een maatregel is om aan de buitenkant van de dijk, in het voorland, onder het gras een dikke kleilaag aan te brengen. Maar hiervoor zijn veel grondwerk en transportbewegingen noodzakelijk.

Bentoniet
In Neer heeft de aannemer – in plaats van klei – één centimeter dikke, afdichtende bodemmatten met bentonietpoeder in de grond ingebracht. Hierdoor was er geen aan- en afvoer van klei nodig. ‘Dat scheelde zo’n 200 transportwagens’, zegt John Roubos, technisch manager bij Waterschap Limburg. Er werden in totaal 1200 vierkante meter bentonietmatten geplaatst.

Primeur
Het is de eerste keer dat het waterschap dit als dijkversterking toepast. De bentonietmat wordt afgedekt met een dikke ‘leeflaag’, waarop het gras uiteindelijk terugkomt. Het product is dus zeer duurzaam en effecten van de omgeving en het weer hebben geen invloed op de functionaliteit van de matten. Daarbij verliezen ze hun eigenschappen niet.

Innovatie
Kees Dorst, innovatiemanager dijkversterkingen bij Waterschap Limburg, is kartrekker geweest voor de implementatie van deze toepassing in Nederland. ‘Een traject van zes jaar nauwe samenwerking met een producent is hier aan vooraf gegaan’, vertelt Dorst. Daarnaast is hij als technisch manager betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten die het waterschap uitvoert in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). ‘Waterschap Limburg bekijk in de brede zin des woords of en hoe innovatieve ontwikkelingen ingezet kunnen worden binnen onze projecten. Doordat ik ook betrokken ben bij HWBP projecten kan ik een mooie samenwerking met dijkversterkingen, die nu in uitvoering zijn onder het programma Maaswerken, tot stand brengen.’

Meer toepassingen
Naast toepassing van bentonietmatten in het voorland van de dijk onderzoekt Waterschap Limburg op dit moment ook de toepassing van de matten op de dijk zelf, als vervanging van de doorgaans toe te passen kleilagen. Zo kunnen dezelfde voordelen van de matten op een grotere schaal worden behaald. Omdat bovendien veel minder klei nodig is en veel minder strikte eisen worden gesteld aan de benodigde grond voor de dijkversterkingen, zijn er veel meer mogelijkheden voor het gebruiken van grond uit het gebied zelf.

Reacties