De Postkoets: een politieke splijtzwam?

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Samen Verder is verbijsterd door een eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst van MFC De Postkoets in Horn. Raadslid Anita van Vlodrop ontdekte deze week dat er in naam van het college van B&W een aangetekende opzeggingsbrief, voorzien van de nodige aantijgingen, naar het stichtingsbestuur van de Postkoets is verzonden.

In de brief wordt gewag gemaakt van ‘vermeende misstanden op het gebied van exploitatie en bedrijfsvoering’ die aanleiding zou zijn voor de opzegging. De gemeente geeft daarbij aan in de toekomst meer zeggenschap te willen hebben over het gebruik van het gemeenschapshuis.

Haaks
‘Deze brief staat haaks op de visie van Samen Verder’ laat Van Vlodrop weten. ‘Als Samen Verder en ook als gemeente streven wij juist na dat gemeenschapshuizen zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen een sluitende exploitatie. Nu ligt er in Horn een gemeenschapshuis wat zelfvoorzienend is en dan is een dergelijke wens om weer regie te voeren onverklaarbaar. Wat verder vreemd is, is dat zowel deze klachten als de opzegging nimmer in enige commissie of raadsvergadering zijn besproken. Samen Verder distantieert zich van deze handelingswijze van de gemeente naar het stichtingsbestuur van De Postkoets wat volledig bestaat uit betrokken vrijwilligers. Wij zullen dit aanhangig maken in de aankomende vergaderingen en er zullen de nodige raadsvragen volgen’ zo liet Van Vlodrop weten.

Soap
Haaks op de visie van Samen Verder of niet, het was coalitiegenoot Ronduit Open die in het verleden bij monde van raadslid Mathieu Wagemans al regelmatig stelling nam tegen de gang van zaken bij het gemeenschapshuis. Het ging dan met name vaak over de wijze van exploiteren. Andersom werd er dan ook weer fel gereageerd vanuit het bestuur van het gemeenschapshuis. Samen Verder, toen nog in een coalitie met het CDA, had er destijds ook nog wel eens haar bedenkingen bij. Nu zou De Postkoets dus wel eens tot een splijtzwam binnen de huidige coalitie kunnen verworden. Kortom, weer een nieuw hoofdstuk in een soap waar voorlopig – ondanks de opzegging van de huurovereenkomst – dus nog geen einde aan lijkt te komen.

Reacties