Gemeente blij: 89 procent wmo-klanten is tevreden

Foto: Pixabay - TheOtherKev (CC0-Public Domain)

LEUDAL – In 2018 is in Leudal voor de vierde keer het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Volgens dit onderzoek is 89 procent van de wmo-klanten tevreden, waarvan 49 procent zelfs héél tevreden. 

Met name de positieve resultaten voor wat betreft scootmobiels, aangepaste fietsen en de hulp in de huishouding vallen op. Het aantal (keukentafel)gesprekken met ondersteuning is toegenomen met 9 procent.

Verbeterpunten
Maar er zijn ook verbeterpunten geformuleerd naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten. Die verbeteringen moeten de dienstverlening en ondersteuning aan de cliënt naar een hoger niveau brengen. Zo kan de tijd tussen een melding en het ontvangen van hulp wel wat korter. Ook de communicatie tussen de klant en de gemeente moet blijvend beter. Verder zou de ondersteuning voor mantelzorgers beter bespreekbaar moeten worden.

Respons
In totaal werden 910 klanten uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Daarvan vulden 467 klanten het tevredenheidsonderzoek in. Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open): ‘We zijn heel tevreden met die grote respons. Alleen dankzij de mening van zoveel mensen kunnen we blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering, maar er gaat ook veel goed en daar mogen we ook wel eens bij stilstaan. Maar niet te lang. We blijven dit onderzoek jaarlijks uitvoeren.’

Reacties