Structuurvisie Wonen steeds meer gericht op kwalitatieve groei

Foto: Pixabay - annca (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst, zo is de opvatting van de gemeente Leudal. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels het inzetten op verandering en verbetering.

De opgave richt zich in ieder geval niet meer volledig op kwantitatieve groei, maar meer en meer op kwalitatieve groei.

Behoefte
De Structuurvisie Wonen Midden-Limburg die deze zomer is vastgelegd door de gemeente, geeft daarbij de richting aan waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het is niet uit te sluiten dat binnen de planperiode van de Structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen.

Digitaal
De Structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Leudal. Binnen deze visie zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) vastgelegd.De Structuurvisie is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen de vastgestelde Structuurvisie staan geen rechtsmiddelen open.

Reacties