OML wil bouwvlak bedrijventerrein Zevenellen uitbreiden

Foto: John Hölsgens

HAELEN – Ontwikkelings Maatschappij Limburg (OML), bezig met de herontwikkeling en verkaveling van Zevenellen in Haelen, wil het bouwvlak van het bedrijventerrein uitbreiden.

Met de aanpassing van het bouwvlak aan de Roermondseweg zou het bedrijventerrein met ongeveer 5900 vierkante meter worden vergroot. Dat is ongeveer de grootte van een voetbalveld.

Logisch
Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan de voorbereiding tot wijziging van het bestemmingsplan, om de uitbreiding mogelijk te maken. De bouwvlakbegrenzing Zevenellen ligt sinds eind vorige eeuw voor het gedeelte waar de aanpassing is gewenst, op de huidige plek. Dat was logisch, omdat er een elektriciteitscentrale aanwezig was en het bestemmingsplan voor dit deel van het bedrijventerrein conserverend van aard was. In de daarna volgende bestemmingsplannen (bestemmingsplan Omleiding Maascentrale en bestemmingsplan bedrijventerrein Haelen) is die insteek behouden en de bouwvlakgrens niet gewijzigd.

Optimaal
De energiecentrale is inmiddels verdwenen. Er is een nieuwe verkaveling gemaakt, zodat toekomstige bedrijven zich op Zevenellen kunnen vestigen. De aanpassing van het bouwvlak moet het mogelijk maken het bedrijventerrein optimaal te gebruiken. Dit omdat er ook binnen het bestaande bouwvlak beperkingen zijn, waaronder de aanwezigheid van (hoogspannings)leidingen. Het aanpassen van het bouwvlak kent geen beperkingen (met uitzondering van (hoogspannings)leidingen) voor ander gebruik dan bouwen.

Reacties