Plan voor tien levensloopbestendige huurwoningen in Haelen ter inzage

Foto: John Hölsgens

HAELEN – Het college van B&W is gestart met de bestemmingsplanprocedure voor tien levensloopbestendige, sociale huurwoningen op de locatie Burgemeester Aquariusstraat (voormalige discotheeklocatie) in Haelen.

Het plan ligt vanaf dinsdag 16 juli zes weken ter inzage. Binnen deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Inloopavond
Naar verwachting zal eind 2019 door de gemeenteraad worden besloten over vaststelling van het bestemmingsplan. In maart werd, na overleg met de initiatiefnemer en na afstemming met omwonenden, de keuze gemaakt om op het terrein van de voormalige discotheek Geelen de levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Er volgde een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden om mee te denken en kanttekeningen te plaatsen. Deze zijn nu verwerkt in het ontwerp voor de te bouwen woningen.

 

Reacties