De Tump in Heythuysen wil uitbreiding naar hotelvoorziening

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – Het college van B&W heeft besloten principemedewerking te verlenen voor uitbreiding van café-restaurant De Tump in Heythuysen naar een hotelvoorziening.

Het college ziet het voornemen van De Tump als een welkome aanvulling op het beperkte aanbod aan hotelvoorzieningen binnen de gemeente.

Eigen entree
Het plan bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het bestaande gebouw aan de zijde van de Kloosterstraat. Hierin zijn 11 hotelkamers gepland, verdeeld over drie bouwlagen. Aan de achterzijde zijn uitsluitend gemeenschappelijke voorzieningen gepland, zoals gangen, bergingen en trapportalen. De hotelvoorziening krijgt ook een eigen entree vanaf de Kloosterstraat.

Horeca
In de aanbouw komen geen horecavoorzieningen in de vorm van een café, bar en/of restaurant. Voor deze voorzieningen zijn de hotelgasten aangewezen op de voorzieningen in het al bestaande café-restaurant. Dit is via de achtergelegen binnenplaats rechtstreeks bereikbaar voor de hotelgasten.

Voorwaarden
Aan de medewerking heeft het college wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient bij de definitieve aanvraag een onderbouwing te worden aangeleverd, waarin de haalbaarheid van het initiatief wordt aangetoond. Dit in relatie met het in maart 2018 – in opdracht van de provincie Limburg – uitgevoerde ‘Hotelmarktonderzoek Limburg’. Uit dit rapport blijkt dat de capaciteit van in ontwikkeling zijnde hotelvoorzieningen de marktruimte overstijgt. Maar omdat in dit geval sprake is van een kleinschalig initiatief ziet het college van de gemeente Leudal hier wel kansen. De aan te leveren onderbouwing wordt ook nog met gemeenten binnen de regio afgestemd.

Draagvlak
Het college verwacht bovendien dat de ondernemer in gesprek gaat met omwonenden, hen informeert over de plannen en daarbij ook inventariseert of er draagvlak is in de buurt. Een verslag van deze omgevingsdialoog moet worden toegevoegd aan de onderbouwing van de aanvraag.

Reacties