Werkbedrijf moet uiteindelijk besparing van 200.000 euro per jaar opleveren

Foto:

LEUDAL – De gemeente Leudal richt een Werkbedrijf op, met het doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Het college besloot daartoe, in navolging van het in de afgelopen jaren succesvolle Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB). Ook WSW-medewerkers uit Leudal van voormalig Prio Verve, die werkzaam zijn in de openbare ruimte en facilitair, worden hierbij betrokken.

Groeimodel
Het Werkbedrijf is een groeimodel. Voorlopig bestaat het uit een samenwerkingsverband van de afdelingen Samenleving en Ruimte, met een eigen kern van re-integratiespecialisten en ondersteuners. De doelstellingen zijn enerzijds het bevorderen van en tot stand brengen van een duurzame uitstroom uit de uitkering, anderzijds het kwalitatief op orde houden van de openbare ruimte. Het Werkbedrijf wordt over twee jaar geëvalueerd. In het eerste jaar wordt verwacht dat tussen de 30 en 50 personen die nu nog een uitkering hebben, aan een baan worden geholpen. Uiteindelijk verwacht de gemeente Leudal een besparing van minimaal 200.000 per jaar te realiseren dankzij het Werkbedrijf.

Werkervaring
Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open): ‘Onze samenleving wordt alleen maar sterker als iedereen zijn steentje bijdraagt en de kans krijgt op een waardevolle dagbesteding. Dus ook inwoners die in moeilijkheden zijn geraakt en daardoor nauwelijks uitzicht hebben op een betaalde baan. Het Werkbedrijf, als opvolger van het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB), helpt deze mensen vooruit.’ Gemeentesecretaris Han Bekkers sluit daarop aan: ‘De groep bestaat uit mensen in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar, die als gevolg van persoonlijke problemen of een beperking nog zijn aangewezen op een uitkering. Zij kunnen zo werkervaring opdoen met ondersteunende werkzaamheden, onder meer voor de gemeentelijke buitendienst. Denk aan het opruimen van zwerfvuil of het schoonmaken van verkeersborden. Daarnaast krijgen ze begeleiding en opleiding om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op deze manier hebben we de mogelijkheid mensen uit zowel de Participatiewet als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een normaal arbeidscontract.’

Reacties