Schuldhulpverlening moet maatwerk worden in Leudal

Wethouder Mart Janssen
Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De schuldhulpverlening in Leudal moet in de komende jaren meer maatwerk worden. 

Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open) streeft na dat iedereen op zijn of haar niveau geholpen wordt, zolang aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Signalen
‘Dit betekent dat we per persoon bekijken hoe het beste aan de vraag- of hulpbehoefte kan worden voldaan en wat we als eerste aanpakken. Als gemeente hebben we als doel om mensen preventief voor te lichten om te voorkomen dat ze in een ongewenste situatie belanden. Maar ook willen we veel eerder signalen opvangen, wanneer mensen hulp nodig hebben’ zegt Janssen.

Stressvermindering
Bij de aanpak hoort ook een nieuwe methode: de stress-sensitieve benadering van schulden. Zo blijkt dat mensen die leven met problematische schulden vaak zoveel stress ervaren, dat zij niet meer kunnen denken in oplossingen om hun problemen te verminderen. De methode moet die stress verminderen. Doelen stellen in plaats van straffen is daarbij de achterliggende gedachte. Ook de vroege signalering maakt dus onderdeel uit van de methode: op basis van een combinatie van signalen met een harde bewijskracht en zachte bewijskracht kan besloten worden om voortijdig hulp te verlenen. Bij signalen met een harde bewijskracht gaat het om objectief meetbare gegevens over iemands financiële positie: huur of gemeentelijke belastingen worden niet betaald of er is een registratie van een schuld bij het Bureau Kredietregistratie.

Voorspellende waarde
Signalen met een zachte bewijskracht zijn afkomstig van ‘minder bekende’ partners in de schuldhulpverlening. Hierbij kan gedacht worden aan verenigingen, basisscholen en kinderdagverblijven. Mocht er bijvoorbeeld een betalingsachterstand ontstaan bij een van deze organisaties, dan heeft dit signaal mogelijk een voorspellende waarde. De bewijskracht is echter zachter. Janssen: ‘We zijn er voorstander van om beide signalen met elkaar te combineren. Daarbij maken we gebruik van goede initiatieven die er binnen onze gemeente aanwezig zijn; samenwerking met maatschappelijke partners, voedsel-en kledingbanken en het rijke verenigingsleven. We hopen op de bereidheid van alle partijen om mee te werken, zodat we met hun signaleren hulp kunnen bieden waar wenselijk.”

Campagne
De gemeente Leudal is inmiddels een campagne gestart om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met rondkomen of kampen met (problematische) schulden: ‘Samen voor een goed leven’. Janssen: ‘Problemen met financiën of het hebben van schulden, is niet iets om je voor te schamen of geheimzinnig over te doen. Het kan iedereen overkomen. Er zijn nu eenmaal gebeurtenissen, zoals het verlies van werk, scheiding of langdurige ziekte, die tot gevolg kunnen hebben dat iemand tijdelijk of langdurig te maken krijgt met een moeilijke financiële situatie. Er zijn mogelijkheden om in die omstandigheden hulp te krijgen. Hulp die kan zorgen dat mensen weer een ‘goed leven’ krijgen. Wij gaan ervaringen van inwoners, die in een dergelijke situatie hebben gezeten, gebruiken om met hun kennis anderen te helpen.

Reacties