Leudal gaat steeds strenger optreden tegen drugspanden

Foto: Facebook Politie Leudal

LEUDAL – Leudal gaat strenger optreden tegen drugspanden. Sinds 1 januari 2019 is de opiumwet gewijzigd waarbij ook bestuursrechtelijk opgetreden kan worden tegen ‘voorbereidende handelingen’.

Het hebben van voorwerpen of apparatuur om een drugspand in te richten, valt nu ook onder het regime van het plaatselijke Damoclesbeleid en staat daarmee dus gelijk met het in werking hebben van een drugspand. Er volgt dan ook dezelfde maatregel.

Bedreiging
‘Drugspanden vormen een bedreiging voor onze samenleving. De politie komt gevaarlijke situaties tegen’, legt burgemeester Verhoeven uit. ‘Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid wordt met elektriciteit in ruimtes met een hoog vochtgehalte. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen die mensen niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad, van de ontdekte én eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet over de handlangers die geholpen hebben spullen te leveren om een plantage in te richten.’

Goed nadenken
‘De regels worden strenger’ zegt Verhoeven. ‘We willen niet alleen maar in werking zijnde drugspanden ontmantelen, maar ook voorkomen dat deze überhaupt worden ingericht. Dit is het signaal dat we afgeven in onze gemeente: het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft- of harddrugs wordt niet getolereerd. Het is aan bewoners goed na te denken over de gevolgen die het telen of produceren van drugs kan hebben.’

Melden
Mensen die aangesproken worden om hun pand ter beschikking te stellen voor hennepteelt of andere illegale praktijken kunnen dat melden bij de wijkagenten in de gemeente Leudal. Ziet, hoort, of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt; Meld Misdaad Anoniem. Bel hiervoor met telefoonnummer: 0800 -7000.

Reacties