‘Je leert je vrienden kennen als je in de financiële shit zit’

GRATHEM – De gemeente Leudal heeft de ambitie om de komende jaren inwoners die moeite hebben met rondkomen of kampen met (problematische) schulden, beter te ondersteunen.

Die ambitie komt voort uit de beleidsnota ‘Armoede en Minimabeleid’, die in 2018 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Samenwerking
Voor de periode 2019-2023 wordt nauwe samenwerking gezocht met organisaties, instellingen, belangenverenigingen, burgerinitiatieven, inwoners en bedrijven om de plannen te realiseren. Woensdag was in de Nassaurie in Grathem de startbijeenkomst voor deze nieuwe aanpak, onder het motto ‘Samen voor een goed leven’. De verschillende partijen kregen onder meer gelegenheid om kennis met elkaar te maken.

Ervaringsdeskundigen
Natuurlijk wist wethouder Janssen (Ronduit Open) het belang van de plannen te benadrukken. Hij gaf aan dat het er om gaat mét de doelgroep te gaan praten, in plaats van alleen óver mensen met financiële problemen. De kille cijfers zouden even later  ook illustreren dat hulp noodzakelijk is. Maar het meest tekenende beeld werd toch geschetst door Nico van den Bent en Judy Tangande van de Weerter Minima Groep, een burgerinitiatief uit de buurgemeente, opgericht in 2016. De groep bestaat merendeels uit ervaringsdeskundigen. Dat gold ook voor Nico, die geen blad voor de mond nam.

Vooroordelen
‘Je leert je vrienden wel kennen als je in de financiële shit zit’ wist Nico te melden als één van de weinige voordelen. Verder wees hij op de schaamte die mensen vaak hebben om hulp te vragen, zeker in kleinere gemeenschappen. Soms ook logisch gezien de vooroordelen. Hele volksstammen leven immers nog in de veronderstelling dat de oorzaken altijd bij de mensen zelf liggen: verslavingsproblematiek, gewoon niet met geld om kunnen gaan of zelfs lager opleidingsniveau worden al snel als redenen gezien. Maar je baan verliezen bijvoorbeeld – wat iedereen kan overkomen – en niet snel genoeg weer aan de bak kunnen komen kan al de genadeklap betekenen.

Contact
De Weerter Minima Groep heeft op korte tijd al veel bereikt, maar er is ook nog veel werk te doen. Sinds kort is het initiatief officieel gesprekspartner voor de gemeente. De doelen zijn duidelijk, maar het taboe doorbreken, de effecten van armoede in kaart brengen, preventie en mensen met elkaar in contact brengen, vormen slechts een deel van de taken. Nico: ‘Zo organiseren we ook zogenaamde ‘aanschuiftafels’, in samenwerking met Humanitas. Daar kunnen mensen geholpen worden met allerlei zaken, zoals het invullen van ingewikkelde formulieren. Want daar krijg je ook genoeg mee te maken als je hulp vraagt. Maar dat mag mensen niet afschrikken, want anders worden de problemen alleen maar groter.’

Buiten beeld
En de problemen zijn al niet gering. Want dan toch maar even wat getallen: hoewel 4 procent onder het landelijke gemiddelde, heeft 14 procent van de huishoudens in Leudal problemen om rond te komen, zo blijkt uit de GGD-monitor uit 2016. Een groot deel van de huishoudens met financiële stress – landelijk 85(!) procent – is bovendien niet eens in beeld bij de hulpverlening. En dus is het goed én logisch dat de handen ineen geslagen worden. Als organisaties, verenigingen, gemeenschappen en bedrijven getraind raken in het vroeg signaleren én zonder vooroordelen bespreekbaar maken van de problematiek, kan in de toekomst veel ellende voorkomen worden. Daar is die woensdagmiddag in Grathem in ieder geval een goed begin mee gemaakt.

Reacties