Bestuursrechter: Leudal trok vergunning Landgoed terecht in

Foto: John Hölsgens

ROERMOND – De bestuursrechter in Roermond heeft bepaald dat de gemeente Leudal terecht een verleende vergunning heeft ingetrokken, met betrekking tot de huisvesting van 375 arbeidsmigranten op Landgoed Leudal in Haelen.

In eerste instantie had de gemeente die vergunning wél moeten verlenen, omdat een brief van het Landgoed niet als vergunningaanvraag geïnterpreteerd was terwijl dit toch had moeten gebeuren. Daardoor liep het proces vertraging op en moest de vergunning uiteindelijk van rechtswege worden verleend.

Maximum
Toen de zo alsnog verleende vergunning ter inzage kwam, leidde dat tot bezwaar van een omwonende. De gemeente verklaarde dat bezwaar gegrond en dus werd de vergunning weer ingetrokken. Vervolgens meldde Landgoed Leudal zich bij de Rechtbank Limburg. Maar daar is nu dus bepaald dat Leudal rechtmatig handelde. Het aantal van 375 arbeidsmigranten komt namelijk niet overeen met het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan waarin het maximum op 300 bepaald is.

Hoger Beroep
De gemeente Leudal liet in Dagblad De Limburger weten tevreden te zijn met de uitspraak. Maar advocaat Gilles van de Wouw heeft al aangekondigd dat hij namens het Landgoed weer in hoger beroep gaat. Volgens hem deugt de onderbouwing van het bestemmingsplan waaraan de vergunning getoetst wordt niet. Toch geven beide partijen aan dat ze de intentie hebben er op een andere manier goed uit te komen.

Reacties