Gemeentelijke resultaten Burgertop Limburg openbaar

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Het organisatiecomité van de Burgertop Limburg heeft afgelopen week alle gemeenten in Limburg de deelresultaten toegestuurd van de publieke raadpleging.

Alle Limburgse gemeenten kunnen hierbij op lokaal niveau bekijken hoe hun inwoners de agenda van de Limburgers zien.

Proces
Aan de publieke raadpleging deden 4555 Limburgers mee. Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de publieke raadpleging, de fysieke Burgertop voor de inhoudelijke verbinding en de onderlinge discussie met de burgers en tot slot de inhoudelijke verdieping tot concrete adviezen aan Provinciale Staten door de Burgertoppanels.

Thema’s
Uit de eerste resultaten van de Burgertoppanels wordt duidelijk dat vele ideeën ontstaan over de agenda van de Limburgers. De panels zijn druk bezig met het verder uitwerken daarvan, op het gebied van kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, nieuwe overheid, de digitale sprong in de toekomst, veiligheid en werkgelegenheid.

Op 20 juni worden de volgende resultaten gepresenteerd aan Provinciale Staten. Meer informatie is te vinden op www.burgertoplimburg2018.nl. Klik daar op ‘Onderzoeksresultaten’ (rechtsboven)

Reacties