Lintjesregen 2019 daalt royaal over Leudal neer

LEUDAL – Tien inwoners van Leudal hebben vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Daarbij werden drie mensen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zeven anderen mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Negen onderscheidingen werden door burgemeester Arno Verhoeven uitgereikt in de raadszaal van het gemeentehuis van Leudal, in Heythuysen. De heer Roel Rijks werd in Den Haag, door minister van defensie Bijleveld, onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Militairen
De 34-jarige heer Rijks uit Heythuysen is werkzaam als ICT’er bij Scholengemeenschap Sint Ursula in zijn woonplaats. Maar sinds 2003 is hij ook bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Herdenkingsmonument Militairen. Rijks verricht historisch onderzoek en organiseert sinds 2008 een jaarlijkse veteranendag – ook wel bekend als het scholenproject ‘Een veteraan in de klas’ – bij Scholengemeenschap Sint Ursula. In 2016 was hij één van de initiators van een monument, dat recentelijk in Petten is onthuld ter nagedachtenis aan een tijdens de Tweede Wereldoorlog gecrashte bommenwerper met een Tsjechische bemanning. Bovendienis Rijks oprichter van het Onderscheidingen Forum, voor onderzoek en discussie op nationaal en internationaal gebied. Sinds 2011 is hij lid en onderzoeker bij de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen. Hij schreef diverse publicaties en heeft onder anderen de verloren gewaande Ken Mayhew gevonden en de gegevens aan de Kanselarij der Nederlandse Orden overhandigd.

Roel Rijks (rechts) in 2012 met Ken Mayhew

Dit had als resultaat dat het Ridderschap van de heer Mayhew weer in ere werd hersteld. Rijks richtte in 2016 het comité Ereschuld Onderscheidingen op. Dit comité heeft als doel om families en veteranen te ondersteunen, bij het aanvragen van – vaak postume – militaire onderscheidingen. Dit doet Roel Rijks door het plegen van historisch onderzoek, om met behulp van deze informatie aanvragen op te stellen. Al met al geen wonder dat het de minister zelf was, die deze onderscheiding in de residentie aan de Heythuysenaar uitreikte.

Ridders
De anderen gedecoreerden waren weer met de meest uiteenlopende smoezen naar het gemeentehuis gelokt. Daar werden zij, omringd door familie, vrienden en bekenden toegesproken door de burgemeester die dus hoogstpersoonlijk nog twee kersverse Ridders mocht benoemen. Allereerst was daar de heer Henry Honné (56) uit Horn. Hij is sinds 1998 mede-eigenaar van het gezondheidscentrum Honné in Horn. Van 2000 tot 2011 was hij bovendien vrijwilliger bij de Stichting Hartpatiënten Nederland, waar hij fungeerde als adviseur, vraagbaak en begeleider van de Hartbrugreizen. Verder was hij schrijver van het stichtingsblad. Van 2006 tot 2009 was Honné lid en voorzitter (van 2007 tot 2008) van de Ouderraad van Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Daarnaast zette hij zich in voor de beroepsvoorlichting.

Brainwalk
Sinds 2007 is de heer Honné lid, secretaris (2009-2012) en voorzitter (2015-2016) van de Rotary Club Leudal. Hij zette zich in voor het Mosselfestijn, de Brainwalk, Wandelen voor water, de End Polio Now Tulpenactie en andere projecten die gericht zijn op de maatschappij en problemen in de omgeving. Nu is hij actief lid en zet zich in voor diverse activiteiten en commissies. Honné is ook mede-initiatiefnemer, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Samenwerkingsverband Fysiotherapeuten Midden Limburg. Die organisatie faciliteert uniformere, kwalitatieve en transparante fysiotherapeutische zorg. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het ontwikkelen en implementeren van fysiotherapeutische producten en het ontwikkelen van protocollen. Vanaf 2011 is de heer Honné ook extern beoordelaar van scripties, ambassadeur en gastdocent bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Sinds 2012 is hij tevens sponsor van diverse sportverenigingen, zoals de voetbalvereniging R.K.V.V. Haelen, volleybalvereniging Hornerhof en de Turnclub Horn. Vanaf dat jaar is hij daarnaast vrijwilliger bij en mede-initiator en hoofdsponsor van het Breincafé Horn. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden. Het café krijgt ondersteuning van diverse verenigingen en zorgcentra. Honné stelt het gezondheidscentrum eens per maand beschikbaar, geeft presentaties en zet zich in voor het aandragen van onderwerpen en gastsprekers. In 2015 en 2016 was hij initiatiefnemer en vicevoorzitter van het evenement Brainwalk, een sponsorloop voor en door mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De opbrengst ging naar de Nederlandse hersenbank.

Plekploasters
De derde Ridder van de dag was de heer Willy Rooswinkel uit Baexem, 72 jaar. Hij was tot 2011 werkzaam als commercieel directeur bij ijsfabrikant Black Benelux. Een veelheid aan activiteiten komt voort uit die voormalige hoofdfunctie. Sinds mensenheugenis is de heer Rooswinkel vrijwilliger bij en Vorst (van 2001 tot 2006) van carnavalsvereniging De Plekploasters. Hij is verkeersregelaar bij de carnavalsoptochten en verricht hand-en-spandiensten. Ook verzorgde hij de ondersteuning van de prins en was hij presentator van de Bonte Avond. Bovendien is hij initiatiefnemer van de Kinder Bonte Middag. In 2005 ontving hij de hoogste verenigingsonderscheiding.
Van 1988 tot 2010 was de heer Rooswinkel vrijwilliger bij en bestuurslid (1993-1997) van de Tennisclub Baexem. Hij ondersteunde de organisatie van (jeugd)activiteiten en  hielp bij de verbouwing van het verengingsgebouw. In de periode 1993-1997 was hij bovendien voorzitter van de accommodatiecommissie. In 1995 ten slotte, was Rooswinkel medeorganisator van het 25-jarig jubileum.

Senioren
Vanaf 1994 is de Ridder actief lid van de Westfield Super Seven Club Nederland (SSCN). hHij organiseert bijeenkomsten en zet zich in voor de dagrit ten behoeve van Stichting Opkikker in Zeewolde. Sinds 1999 is hij initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van het Ambachtelijk IJscentrum in Wageningen. Dit instituut is het landelijke kennis- en examencentrum van de ambachtelijke ijsbranche. Vanwege de bestuurlijke verandering is hij nu actief als bestuursadviseur. Sinds 2007 is de heer Rooswinkel als medeoprichter ook bestuurslid van de Verenging van ambachtelijke IJsbereiders en coördinator van de Verenigde Ondernemers Club. Dit gremium bestaat uit veertig ijsbereiders die ijsmaakwedstrijden evalueren, bedrijfscijfers vergelijken en recepten inspecteren. Hij is voorzitter van de vijf groepen, voert het secretariaat en begeleidt ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Bovendien is Rooswinkel vrijwilliger bij en bestuurslid (2011-2012), voorzitter (2012-heden) van de Seniorenvereniging Sint Joseph Baexem. Daar is hij medeorganisator van activiteiten en zet zich in voor de samenwerking met andere seniorenverenigingen en de lokale afdeling van de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Vanaf 2009 is hij verder vrijwilliger bij de Stichting Ondersteuning Seniorenvereniging Leudal, lid van de klankbordgroep van de KBO regio Limburg en vanaf 2014 vrijwilliger bij de Stichting Wensbus Leudal. De heer Rooswinkel is nog altijd actief als chauffeur ten behoeve van mindervaliden.

Verdiensten
De zeven nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau waren niet minder vereerd en verrast met hun onderscheiding. Hieronder worden zij genoemd met hun verdiensten op basis waarvan zij werden benoemd.

  • Mevrouw Carmen Nazarski (64) uit Roggel

Mevrouw Nazarski is medewerker marktzaken/kermiscontacten en medewerker binnen het Burgerbedrijvenplein van de gemeente Leudal. Van 1995 tot 2001 was ze gemeenteraadslid in de toenmalige gemeente Roggel en Neer. daarna werd ze vrijwilliger bij de lokale omroep 3ML, nu ML5. Nazarski was onder meer van 2009 tot 2015 het gezicht van het programma ‘Bie ôs in…’. Tijdens dorpswandelingen wist ze door interviews met lokale gidsen elke kern professioneel te typeren. Sinds 2001 presenteert Carmen Nazarski het radioprogramma ‘Oet de Kunst’. Een programma waarin gasten uit het uitzendgebied – en waar nodig ook van ver daarbuiten –  zich graag door haar laten interviewen. Zij brengt allerlei initiatieven vanuit vrijwilligers(organisaties) onder de aandacht in een programma waarin het draait om kunst en cultuur uit de hele regio, maar ook om andere zaken waar mensen blij van worden. Regionale artiesten krijgen er regelmatig een live-podium. Sinds 2003 is mevrouw Nazarski vrijwilliger bij en organisator van diverse activiteiten van de Zanggroep Eige Wies. Ze wordt gezien als de stille kracht die op de achtergrond veel werk verricht. Vanaf 2014 is zij verder initiatiefnemer en organisator van de Lunchclub Roggel. Dit is een kring van mensen die zich verbonden voelen met het dorp en die het wel en wee van deze gemeenschap na aan het hart ligt. Sinds 2018 is Carmen Nazarski vrijwilliger bij Theaterhoeve Horckerhof waar ze onder meer de programmering en de pr regelt. Het afgelopen jaar was ze druk met het samenstellen van een nieuw theaterprogramma en ging zij op zoek naar mogelijkheden om de groepsaccommodatie te voorzien van een nieuwe impuls.

  • Mevrouw Thea van Eijkelenburg-Teeuwen (57) uit Roggel

Mevrouw Van Eijkelenburg is eigenaar van kantoorboekhandel Thea. Van 1991 tot 2008 was zij organisator van het seniorentennis in Roggel. Mevrouw Van Eijkelenburg, destijds eigenaar van een tennishal, stelde twee dagdelen per week haar tennisbanen ter beschikking voor ouderen. Een belangrijk aspect hierbij was het sociale contact van de senioren onderling. Daarnaast is zij medeoprichter en voorzitter van Stichting Dorpsraad Roggel. De dorpsraad zorgt voor de leefbaarheid in het dorp en organiseert in het verlengde hiervan ook activiteiten als de zwerfvuilactie en de kerstboomactie. Mevrouw Van Eijkelenburg heeft zich ook sterk gemaakt voor AED-voorzieningen in de dorpskern. Van 2009 tot 2017 was zij daarnaast lid van de ledenraad van de Rabobank. Zij maakt deel uit van diverse commissies, waaronder het Fonds Maatschappelijke Projecten. Vanaf 2010 werd ze lid van het coördinatieteam van NaobezorgPunt Roggel. Dit is een netwerkorganisatie die ‘nabuurschap’ op kleine schaal stimuleert. Sinds 2013 is mevrouw Eijkelenburg als mede-initiatiefneemster en bestuurslid ledenadministratie actief voor de Vrouwennetgroep Palladyum, een netwerk voor ondernemende vrouwen. Ook is zij sinds 2013 lid van de werkgroep Goede doelen Roggel en Heibloem. Vermeldenswaardig zijn verder haar activiteiten als commissielid burgerzaken voor Actief 94 (van 1998 tot 2001) en financiën voor het CDA (van 2001 tot 2007), het medeorganiseren van de Dodenherdenking op 4 mei in 2010 en 2015 en activiteiten als organisator van diverse activiteiten tijdens de kermis (2010-2016).

  • Mevrouw Bep Eijmael-van Wietingen (75) uit Heythuysen

Mevrouw Eijmael was van 1979 tot 1983 administratief medewerker bij de Middenschool in Heythuysen. Daarnaast gaf zij taalles. Ze was van 1980 tot 1985 vrijwilliger bij de Open Jeugd Club Heythuysen en van 1983 tot 2003 lid (1983-1988) en secretaris (1988-2003) van de werkgroep Politieke Scholing voor vrouwen, onderdeel van ZijActief en de vrouwenvereniging LKV. Deze cursus werd georganiseerd voor de vrouwen uit de dorpen Heythuysen, Roggel en Baexem. Mevrouw Eijmael was tevens van 2001 tot 2003 afgevaardigde in de landelijke werkgroep van de Politieke Scholing van de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland. Van 1992 tot 1996 was zij bovendien vrijwilliger bij de Hulptelefoon Roermond en van 1998 tot 2012 commissielid (1998-2002) en secretaris (1998-2012) van de lokale politieke partij Ronduit Open.
Van 2000 tot 2010 was mevrouw secretaris van ZijActief, afdeling Heythuysen en van 2002 tot 2006 raadslid van de voormalige gemeente Heythuysen. Van 2006 tot op de dag van vandaag is mevrouw Eijmael beheerder van de bibliotheek van zorgcentrum De Kreppel, biedt zij ondersteuning bij de maandelijkse filmmiddagen en leest zij de bewoners voor.

  • De heer Henk Naus (65) uit Neeritter

Henk Naus is eigenaar van Administratie- en Belastingkantoor Naus in Neeritter. Van 1976 tot 1994 was hij penningmeester van Jong Nederland Neeritter. Daarnaast zette hij zich in voor de organisatie van het jaarlijks kamp en voor het Landelijk Spelbegeleidingsteam. Tevens was hij medeorganisator van de Jeugdbontemiddagen, tijdens de carnavalsperiode. Vanaf 1990 tot op de dag van vandaag is de heer Naus bestuurslid, penningmeester (1996-heden) en voorzitter (2010-2011) van voetbalvereniging Veritas. Daarnaast was hij tot 2005 jeugdleider en scheidsrechter. Ook was hij leider van twee seniorenteams.

  • De heer Thijs Nijskens (69) uit Horn

Thijs Nijskens was tot zijn pensionering werkzaam als directeur van Geelen Counterflow in Haelen. Van 1980 tot heden is hij penningmeester van Harmonie De Drie Horens uit Horn. Bovendien is hij sinds 1997 voorzitter van de lokale politieke partij Samen Verder. Daarnaast draagt de heer Nijskens bij aan het opzetten en uitvoeren van verkiezingscampagnes en het promoten van de partij. Ook heeft hij als raadslid van de voormalige gemeente Haelen gefungeerd. Sinds 2002 is hij als medeoprichter bestuurslid van de Stichting Kunst en Cultuur Horn. Van 2006 tot 2015 was hij ook penningmeester van vastelaovesvereniging De Sjaopsköp in Horn.

  • Mevrouw Mia Pouls-Wanten (83) uit Neer

Van 1968 tot 1980 was mevrouw Pouls bestuurslid van het Kindervakantiewerk Neer. Daarnaast was en is zij al vanaf 1975 penningmeester/secretaris (1975-2000) en voorzitter (2000-heden) van Gymclub ’65. Ook voor dameskoor Zivrone (1987-1997) en gemengd koor Vocante (1997-2000) in Neer verzorgde zij het penningmeesterschap. Vanaf 1989 is mevrouw vrijwilliger bij Proteion Hornerheide in Horn. Zij ondersteunt activiteiten en begeleidt bewoners naar de kerkdiensten.

  • De heer René Schreurs (70) uit Grathem

René Schreurs is sinds 1957 werkzaam als zelfstandig ondernemer en eigenaar van ‘Bie Smidje’ in Grathem: een winkel in doe het zelf-, ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke artikelen. Vanaf 1966 tot op dit moment (met uitzondering van de periode 1979-2004) is hij vrijwilliger bij Schutterij Sint Severinius in Grathem. Van 1966 tot 1978 leidde hij de jeugdleden muzikaal op. De heer Schreurs was twee keer – in 1996 en 2012 – initiator en lid van de commissie aanschaf nieuwe uniformen. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de commissie onderhoud en kantinebeheer en in 2016 was hij coördinator van de (ver)nieuwbouw van het schutterslokaal. Sinds 1992 is hij ook leider van de jeugdslagwerkers. Lid van de muziekcommissie van Harmonie Sint Agatha is de heer Schreurs sinds 2000 en lid van de activiteitencommissie sinds 2005.

Reacties