Verzoek tot vernoeming van straat naar verzetsman Piet Vossen

Foto: www.leudalbevrijd.nl via Frits van Horne

HAELEN – De Stichting Leudal 75 jaar bevrijd heeft een verzoek ingediend om in Haelen een straat naar de verzetsman Piet Vossen te noemen. Het gaat daarbij om het gedeelte Speckerweg tussen de Professor Duboisweg en de toegangsweg naar de Spikkerhoeve, aan die Speckerweg. 

Binnen de gemeente Leudal zijn in het verleden meer straatnamen vernoemd naar verzetsmannen, waaronder Eduard van Wegberg, Jan Muis en Jan Mennen.

Eerbetoon
De Spikkerhoeve van de familie Vossen vervulde tijdens de oorlog een belangrijke rol bij de opvang van onderduikers en in het verzet. Moeder Vossen stond aan het hoofd van de illegale bedrijvigheid. Een van haar zonen, Piet, werd nabij de Spikkerhoeve tijdens een razzia op de vlucht voor de Duitsers doodgeschoten. Als hommage aan de familie en de erven Vossen, vindt de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd het benoemen van een gedeelte van de Speckerweg als ‘Piet Vossenweg’ een passend eerbetoon. Het verzoek wordt eerst aan de dorpsraad en de heemkundevereniging van Haelen voorgelegd. Daarna is het aan het college van B&W om het verzoek van de in te willigen of niet. Aangezien er geen aanwonenden aan dit gedeelte van de Speckerweg wonen hoeft er geen adreswijziging plaats te vinden.

Vossen van de Spik
Op 11 september 2019 vindt op de Spikkerhoeve het eerste openluchtspel ‘Vossen van de Spik’ plaats. Tijdens deze voorstelling is het voornemen om ook de benoeming van de ‘Piet Vossenweg’ bekend te maken.

Reacties