Gemeenteraad beslist volgende maand over eventuele nieuwe stimuleringsregeling afkopeling regenwater

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Om het afkoppelen van het regenwater te bevorderen kende de gemeente Leudal in 2017 en 2018 een stimuleringsregeling. Nagenoeg het volledige bedrag van bijna 250.000 euro is verstrekt aan bewoners en bedrijven die hun panden hebben afgekoppeld.

Nu de gelden van die stimuleringsregeling verbruikt zijn, is het aan de gemeenteraad om te beslissen of er een nieuwe regeling komt. Hierover wordt een besluit genomen tijdens de raadsvergadering van 21 mei.

Voordelen
Afkoppelen van regenwater van de riolering heeft meerdere voordelen. Voor het milieu is het beter omdat het regenwater dan direct in de bodem komt en zo de verdroging van de ondergrond verminderd. Er is bovendien minder wateroverlast op straat, omdat het schone regenwater niet meer onnodig het riool belast tijdens intensieve buien. Door het afkoppelen wordt het regenwater dus niet langer via de regenpijp afgevoerd naar het riool, het wordt opgevangen op het eigen terrein. Bijvoorbeeld in regentonnen of een regenwatervijver. Ook is het mogelijk om het water met infiltratieslangen of een grindkoffer in de bodem te laten lopen.

'

Reacties

article
17153
In mei beslissing over regeling afkoppeling regenwater
LEUDAL – Om het afkoppelen van het regenwater te bevorderen kende de gemeente Leudal in 2017
https://leudal.nieuws.nl/2019/04/19/gemeenteraad-beslist-volgende-maand-over-eventuele-nieuwe-stimuleringsregeling-afkopeling-regenwater/
2019-04-19T14:09:56+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2016/06/03133609/10358145_897701453591544_7522889586744564462_n.jpg
afkoppelen, afkoppelsubsidie, bodem, hemelwater, milieu, regenton, regenwater, regenwatervijver, riool, Stimuleringsregeling, Subsidie
Gemeentenieuws