Aanleg fietspad langs Heldenseweg start eind dit jaar

Foto: Pixabay - markuspiske (CC0-Public Domain)

NEER – Er komt een vrij liggend, enkelzijdig en dus in twee richtingen bereden fietspad langs de Heldenseweg in Neer. Over een lengte van 3,3 kilometer moet daardoor de verkeersveiligheid langs die weg weer wat toenemen.

Op het deel binnen de bebouwde kom ontbreekt de ruimte voor een vrij liggend fietspad. Daarom is daar gekozen voor fietssuggestiestroken.

Inhaalmanoeuvres
De Heldenseweg, tussen de N273 en de N562, is een gebiedsontsluitingsweg met een totale lengte van circa 4 kilometer. Hiervan ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. De weg, die ook een school-huis route is, wordt door fietsers als zeer onveilig ervaren, mede doordat fietsers zich op de rijbaan bevinden en automobilisten inhaalmanoeuvres uitvoeren. Om de veiligheid te verbeteren worden de aanpassingen gerealiseerd. In de loop van 2020 moet de nieuwe situatie gereed zijn voor gebruik.

Speerpunten
Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘Verbetering van de verkeersveiligheid is een vereiste. Belangrijk speerpunen daarbij zijn nieuwe fietsverbindingen ontwikkelen en bestaande fietsverbindingen verbeteren. De Heldenseweg is daar een goed voorbeeld van. Aan het project voor de realisatie van het fietspad is een provinciale subsidie toegekend van 658.000 euro. Daarnaast is het opgenomen als toonaangevend project in het provinciale uitvoeringsplan.’

Procedure
Deze maand is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naast de daadwerkelijke aanleg moet ook nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Ook voor de aankoop van gronden en bijkomende voorzieningen is enige tijd nodig. Afhankelijk daarvan zal de daadwerkelijke aanleg naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 starten.

Reacties

article
16842
Aanleg fietspad langs Heldenseweg
NEER – Er komt een vrij liggend, enkelzijdig en dus in twee richtingen bereden fietspad
https://leudal.nieuws.nl/2019/03/22/aanleg-fietspad-langs-heldenseweg-start-eind-dit-jaar/
2019-03-22T09:16:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/03/22091359/mountain-bike-1666674_1920.jpg
bestemmingsplan, Fietspad, gebiedsontsluitingsweg, Heldenseweg, inhaalmanoeuvres, N273, N562, Neer, onveilig, Ronduit Open, school-huis route, Stan Backus, Subsidie, Verkeersveiligheid, werkzaamheden
Gemeentenieuws