Geen koopappartementen op locatie van voormalige discotheek Geelen

Foto: Mark Richter

HAELEN – Toen op 7 januari de eerste sloophandeling van discotheek Geelen in Haelen werd verricht, werden ook de plannen aangekondigd om op de slooplocatie 22 koopappartementen te realiseren.

De bouw van die appartementen blijkt volgens de gemeente nu echter ‘niet op een kwalitatieve en stedenbouwkundig verantwoorde wijze’ te kunnen worden gerealiseerd.

Privacy
Daarom werden alternatieven gezocht. De verwachting is dat met de realisatie van tien zogenoemde nultredenwoningen wel een passende invulling kan worden gerealiseerd. Dat zou volgens de gemeente ook meer recht doen aan de wensen van omwonenden, waar het gaat om privacy en minder verlies van uitzicht.

Aandachtspunten
De bewoners die direct aan het plangebied wonen zijn hierover geïnformeerd, zo meldde de gemeente vandaag. ‘Bewoners hebben hierbij de gelegenheid gehad aandachtspunten naar voren te brengen en hier ook gebruik van gemaakt. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij de verdere planuitwerking’ zou luidde de officiële mededeling. Het plan voor de nultredenwoningen past volgens de gemeente ook beter bij de uitkomsten van het woningmarktonderzoek uit 2018, waaruit de behoefte aan grondgebonden nultredenwoningen zou blijken.

Bereidheid
Maar of de tien nultredenwoningen er ook gaan komen hangt verder af van de bereidheid van HHH B.V. (een samenwerking van Wonen Zuid en Bouwontwikkeling Jongen) om het plan te wijzigen én de bereidheid van Wonen Zuid om de woningen te exploiteren. De gemeente Leudal had zich via de overeenkomsten uit 2017 gecommitteerd aan- en verplicht tot het meewerken aan 22 koopappartementen. De gemeenteraad wordt nu eerst geïnformeerd over het plan en in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten.

'

Reacties

article
16823
Geen koopappartementen op locatie 'Geelen'
HAELEN – Toen op 7 januari de eerste sloophandeling van discotheek Geelen in Haelen werd
https://leudal.nieuws.nl/2019/03/20/geen-koopappartementen-op-locatie-van-voormalige-discotheek-geelen/
2019-03-20T16:56:24+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/03/20165327/20190107_15_Mark-Richter_LR_Mark-Richter_WonenZuid0202.jpg
Bouwontwikkeling Jongen B.V., Discotheek Geelen, HHH bv, koopappartementen, locatie Geelen, Nultredenwoningen, omwonenden, privacy, slooplocatie, uitzicht, Wonen Zuid, Woningmarktonderzoek
Nieuws