Brandweer vraagt extra steun van 2,1 miljoen aan gemeenten

Foto: Veiligheidsregio Limburg-Noord

LIMBURG – Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de inwoners van Noord- en Midden-Limburg. Het wordt alleen steeds moeilijker om voldoende brandweervrijwilligers te vinden én om vrijwilligers te vinden die ook overdag tijdens hun reguliere werkzaamheden beschikbaar zijn.

Om goede brandweerzorg voor inwoners van Noord- en Midden-Limburg en de veiligheid voor het brandweerpersoneel te garanderen, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een actieplan met maatregelen opgesteld. Dit plan wordt in april voorgelegd aan de vijftien gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg.

Werving
Een speciale werkgroep stelt de maatregelen voor. Voorzitter van de werkgroep is burgemeester Dassen van de gemeente Beesel. ‘We vragen de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg om zowel financieel als met daadkracht te investeren in de paraatheid van onze brandweer. Dit betekent bijvoorbeeld dat we elke gemeente vragen de veiligheidsregio actief te helpen bij het werven van nieuwe brandweervrijwilligers.’

Paraatheid
Daarnaast wil de veiligheidsregio investeren in een gegarandeerd niveau van paraatheid van de brandweerorganisatie. Door meer beroepspersoneel aan te nemen, die het vrijwillige deel van de organisatie kan ondersteunen, wordt die paraatheid verbeterd en gegarandeerd. Ook moet het aantal opleidingsplaatsen worden uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden. Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200 ouder dan 50 jaar. Zij stromen de komende jaren uit. Daarom is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal.

Broodnodig
Om de maatregelen uit te voeren, vraagt Veiligheidsregio de gemeenten om structureel gezamenlijk 2,1 miljoen euro extra te investeren. Dit bedrag wordt over vier jaar opgebouwd. Dassen: ‘Natuurlijk kosten deze maatregelen geld, maar deze acties zijn broodnodig. We moeten nu in actie komen om de veiligheid van onze inwoners en ons brandweerpersoneel te kunnen blijven waarborgen’.

Efficiënter
Manager brandweerzorg Limburg-Noord Kevin Wolters geeft aan dat de brandweer zelf de afgelopen jaren al veel heeft gedaan om de paraatheid op peil te houden door een efficiënter en flexibeler aanpak te hanteren. ‘We zijn door de inzet van vrijwilligers afhankelijk van de medewerking van de werkgevers. Het is voor een werkgever erg vervelend als brandweervrijwilligers vaak worden weggeroepen voor kleine brandweerklussen. Eén van de maatregelen die wij al genomen hebben, is de invoering van het SIV, het Snel Interventie Voertuig. Overdag rukt deze uit met twee medewerkers. Daardoor worden brandweervrijwilligers tijdens kantooruren veel minder opgeroepen voor kleine, niet-levensbedreigende incidenten zoals prullenbakbranden.’

Grensgebieden
‘Onze vrijwilligers zijn lid van de brandweerpost in hun woonomgeving, maar we geven hen ook de mogelijkheid om lid te zijn van de brandweerpost in de gemeente waar ze werken. Ongeveer 100 vrijwilligers zijn nu lid van meerdere brandweerposten en kunnen flexibel worden ingezet’, aldus Wolters. “Daarnaast zijn we de samenwerking met andere brandweerregio’s en Duitsland aan het verbeteren, zodat we in de grensgebieden sneller hulp kunnen verlenen en als het nodig is meer slagkracht kunnen inzetten.’

Beslissing
Begin juli besluit het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (de burgemeesters van de vijftien gemeenten) of de extra middelen inderdaad beschikbaar komen voor de brandweer.

'

Reacties

article
16819
Brandweer vraagt extra steun aan gemeenten
LIMBURG – Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per
https://leudal.nieuws.nl/2019/03/20/brandweer-vraagt-extra-steun-van-21-miljoen-aan-gemeenten/
2019-03-20T12:41:28+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/03/20123811/Ready-to-Go-verkleind.jpg
Beesel, Brandweer, Brandweer Limburg-Noord, Burgemeester Dassen, efficiëntie, financiële steun, flexibiliteit, Gemeenten, maatregelen, paraatheid, SIV, steun, uitstroom, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Vrijwilligers, werkgevers, Werkgroep, werving
Nieuws