Buitendienst moet efficiënter worden door toevoeging WSW’ers

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Sinds begin dit jaar is de samenwerking van de gemeente met Prio Verve beëindigd. Mensen die binnen de wet sociale werkvoorziening (WSW) vallen en die werkzaam zijn binnen de gemeente Leudal, gaan over naar de buitendienst om daar werkzaamheden in de openbare ruimte te verrichten.

Door toevoeging van de WSW’ers aan de buitendienst, moet een efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van de openbare ruimte mogelijk worden gemaakt.

Integratie
De medewerkers zijn het gehele jaar beschikbaar. Het werk is daardoor beter in te delen en er is een mogelijkheid om kosten te besparen, door meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Naast het opnemen van de WSW’ers in de buitendienst, zijn de afdelingen Samenleving en Ruimte van de gemeente Leudal hun samenwerking aan het intensiveren. Dit moet leiden tot een betere integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: meer cliënten uit de participatiewet gaan een plek krijgen in het Werkbedrijf Leudal.

Hogere kwaliteit
Het uiteindelijke doel is een werkbedrijf waarbinnen buitendienst en WSW’ers, samen met jobcoaches, geïntegreerd samenwerken om mensen te begeleiden naar regulier werk. Chef buitendienst, Marleen Verboeket: ‘Voor inwoners van de gemeente Leudal betekent dit dat ze meer medewerkers van de gemeente Leudal gaan tegenkomen in de openbare ruimte. Daarnaast streven we naar een hoger kwaliteitsniveau en meer snelheid.’

Statushouders
Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open) vult aan: ‘We willen mensen ondersteunen die om wat voor reden dan ook moeite hebben een reguliere plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Voorheen werkten we met serviceteams die inzetbaar waren bij de buitendienst. Vanaf 2016 zijn onze serviceteams ontwikkeld tot een nieuw werkbedrijf: het MOB, het mensontwikkelbedrijf. Deze ontwikkeling gebruiken we als mogelijkheid om reïntegratieprojecten te realiseren. Ook statushouders krijgen zo de gelegenheid werkervaring op te doen en noodzakelijke scholing te verwerven. Die aanpak levert goede resultaten op. De komende jaren willen we dit verder uitbreiden en verbeteren, met onder meer ook extra aandacht voor vrouwen.’

'

Reacties

article
16776
'Buitendienst efficiënter door toevoeging WSW'ers'
LEUDAL – Sinds begin dit jaar is de samenwerking van de gemeente met Prio Verve
https://leudal.nieuws.nl/2019/03/14/buitendienst-moet-efficienter-worden-door-toevoeging-wswers/
2019-03-14T11:36:36+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/03/14113045/53419765_693469064419165_5691107498589683712_n.jpg
buitendienst, jobcoaches, Marleen Verboeket, Mart Janssen, MOB, openbare ruimte, Participatiewet, Prio Verve, reïntegratie, Statushouders, Vrouwen, Werkbedrijf Leudal, WSW
Gemeentenieuws