Bedenkingen Ronduit Open rondom bouwplannen Haler

Foto: Gemeente Leudal

HALER – Vorige maand kwam de gemeente Leudal met de resultaten van een enquête en het voornemen tot uitwerking van de bouwplannen, op de voormalige schoollocatie aan de Pinxtenstraat in Haler.

Raadslid Gerry Teeuwen  van coalitiepartij Ronduit Open heeft daarop gereageerd met een schrijven aan het college en de commissie Fysiek.

Gevoeligheid
Teeuwen benadrukt daarbij dat ze een groot voorstander is van woningbouw in Haler, waar sinds het ontstaan van de fusiegemeente geen woningbouw meer heeft plaatsgevonden, terwijl daar wél behoefte aan is. De gevoeligheid van de locatie is echter al meerdere malen tot uitdrukking gebracht tijdens bijeenkomsten in Haler, schrijft Teeuwen : ‘Daarom is het groot belang dat de gemeenteraad de juiste beslissingen neemt, zodat ook op langere termijn woningbouw in Haler mogelijk is en blijft.’

Gerry Teeuwen (Ronduit Open)

Kosten
Teeuwen heeft vragen ten aanzien van een aantal passages uit de enquêtebrief van november 2018, waarin onder meer staat dat de locatie op de Gruttostraat te groot zou zijn voor het bouwplan. Er zouden daar grote vrije sectorwoningen gepland zijn en bovendien zou het financieel niet haalbaar zijn om deze locatie geschikt te maken voor het beoogde woningbouwprogramma. Teeuwen wil daar meer uitleg over en daarnaast weten hoe groot het verschil in de kosten voor het bouwrijp maken van de verschillende locaties dan is.

Geschikt
Daarnaast is door het college gesteld, dat in eerste instantie de beoogde locatie het perceel aan de Gruttostraat was maar dat door het vrijkomen van de locatie van de basisschool aan de Pinxtenstraat dit de meest geschikte locatie voor woningbouw werd. Teeuwen wil weten waarom de Pinxtenstraat de meest geschikte locatie zou zijn. En daar komt nog iets bij. Teeuwen: ‘ Sinds begin 2017 staan er drie grotere vrije bouwkavels te koop aan de Gruttostraat. Er hebben zich zeker vijf personen verschillende keren gemeld bij de makelaar. Deze kandidaten krijgen dan een mail terug dat ze een brochure krijgen toegezonden, maar vervolgens horen ze niks meer. Noch van de makelaar, noch van de gemeente Leudal. Het over en weer naar elkaar verwijzen is de afgelopen maanden door mij aangekaart bij de ambtenaren, wethouder Walraven en makelaar.’

Bouwrijp
‘Indien het volledige gebied verkocht wordt, is het niet meer mogelijk het perceel tot aan de Isidoorstraat via de Gruttostraat te ontsluiten’ vervolgt Teeuwen. ‘Alle toekomstige ontwikkelingen worden geblokkeerd, omdat de gemeente Leudal dan geen grond meer heeft om het achtergelegen gebied te ontsluiten of bouwrijp te maken. Volgens ambtelijke informatie is het college voornemens zeven woningen te plannen voor Haler, op basis van het laatste woningbehoefteonderzoek.’

Bestemmingsplan
Zowel voor de kavels aan de Gruttostraat als het bouwplan op de schoollocatie zal een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Dat betekent dat de gemeenteraad daarover moet beslissen, waarna de juridische procedure moet worden doorlopen. Teeuwen: ‘Dat betekent dat dan pas de tegenstanders officieel hun bezwaren kenbaar kunnen maken en planschade kunnen gaan claimen. Grote bedenkingen bestaan er binnen Haler over de verkoopmogelijkheden door de projectontwikkelaar van de twee bungalows achter tegen de kerkhofmuur. Indien deze woningen niet verkocht wordt dan gaat de woningbouw niet door, volgens mededeling van de gemeente Leudal tijdens de bijeenkomst in 2018 in Haler.’ Het raadslid wil nu inzage in de ruimtelijke onderbouwingen en doorrekeningen en behandeling in de commissie Fysiek en gemeenteraad, voor er gestart wordt met het sluiten van overeenkomsten.

 

Reacties