Gemeente: voldoende draagvlak voor bouwplannen in kern Haler

Foto: Pixabay - 3844328

HALER – De gemeente Leudal heeft een enquête uitgevoerd onder alle huishoudens in Haler, zowel in de kern als in het buitengebied, om het draagvlak voor woningbouw te onderzoeken.

De gewenste locatie hiervoor is het schoolplein van de voormalige basisschool aan de Pinxtenstraat.

Sportschool
In samenspraak met het dorpsoverleg, Woningstichting Sint Joseph uit Stramproy en een private ontwikkelaar is een plan ontwikkeld dat voorziet in de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen op het schoolplein. De voormalige basisschool blijft behouden. Het gebouw is verkocht en er komt een sportschool.

Vervolgstappen
In totaal heeft de gemeente 195 enquêtes verstuurd. 108 respondenten hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Van de terugontvangen enquêtes is 74% van de respondenten vóór het woningbouwplan. Het college heeft daarom besloten vervolgstappen te zetten. Maar eerst wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit besluit. Als de raad ook instemt, worden de vervolgstappen nader bepaald.

Reacties

Cookieinstellingen