‘Realpolitik versus Puberaal Politiek’

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Na de laatste raadsvergadering moge het duidelijk zijn dat het CDA de oppositie aanvoert. In een jarenlang lopend dossier werd 48 uur voor de vergadering een voorstel ingediend om het college te gaan laten onderhandelen met de uitgangspunten van de ondernemer als vertrekpunt, onderlinge afspraken over tijdig inleveren van moties en amendementen ten spijt.

Als liberaal voel ik wel wat voor het argument van de oppositie dat een meerderheid de minderheid niet het zwijgen op mag leggen.
Als pedagoog vraag ik mij af hoe je ooit tot een verbetering van bestuurscultuur komt als je afwijken van samen gemaakte afspraken tot structurele werkwijze verheft.
Als raadslid zie ik een partij die zich al sterk aan het profileren is op weg naar 2022 door sterke oppositie te voeren. Soms met sterke argumenten, als die ontbreken bleek het dinsdag ook te kunnen met persoonlijke verwijten en emotionele kreten.

Wat mij echter oprecht stoort en wat ik niet van meerdere perspectieven wil bekijken, is de uitspraak van de oppositie dat in hun optiek eerder gemaakte afspraken vrijblijvend zijn. Hoe gaat een gemeenteraad dan ooit tot een betere samenwerking komen? Wie zit er te wachten op een partner, opponent of politieke partij die hun toezeggingen ziet als een momentopname? Wie zou willen investeren in een relatie met een persoon of partij als vooraf vaststaat dat onderlinge afspraken inwisselbaar zijn?

Als de inzet om tot een doorbraak te komen in het dossier Landgoed Leudal oprecht is, dan komt deze wellicht met meer voorbereidingstijd en onderling overleg alsnog in de raad. Maar de vraag is nu of je daar wel wat over af kunt spreken.’

Pieke Houben,
Samen Verder

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen