Aantal mantelzorgers in Limburg verdubbeld

Foto: Pixabay - TaniaVdB (CC0-Public Domain)

LIMBURG – Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren in dat verband de resultaten van een onderzoek naar ontwikkelingen binnen de Limburgse mantelzorg tussen 2008 en 2016.

Hieruit blijkt onder meer dat het aantal mantelzorgers in Limburg is verdubbeld. Maar ook het aantal overbelaste mantelzorgers is toegenomen.

Mannen en vrouwen
In 2008 en 2009 gaf 8 procent van de volwassen Limburgers mantelzorg. In 2012 liep dat op tot 12 procent en in 2016 tot 16 procent. Dit komt neer op een stijging van 70.000 Limburgers in 2008 en 2009 naar bijna 150.000 in 2016. Zowel bij mannen als bij vrouwen is sprake van een forse toename. Limburgers van alle leeftijden geven nu veel vaker mantelzorg dan acht jaar eerder. Maar nog steeds geldt dat mantelzorg het meest wordt gegeven door mensen in de leeftijd van 55 tot 64 jaar.

Overbelasting
Het percentage mantelzorgers dat overbelast is daalde van 17 procent in 2008 en 2009 naar 14 procent in 2016. Maar omdat er zoveel mantelzorgers zijn bijgekomen, is het aantal overbelaste mantelzorgers op de totale bevolking toch toegenomen. Een stijging van de overbelasting is te zien bij mantelzorgers in de leeftijd van 19 tot en met 39 jaar en bij 85-plussers. In de leeftijd van 40 tot 84 jaar is er juist een afname van overbelasting. Bij zowel mannen als vrouwen is het percentage overbelaste mantelzorgers licht gedaald.

Vergrijzing
Naar verwachting zal de behoefte aan mantelzorg in de toekomst door de vergrijzing steeds verder toenemen. Goede ondersteuning van mantelzorgers zal daarom in de toekomst nóg belangrijker worden. Gemeenten zouden hierbij het voortouw kunnen nemen, bijvoorbeeld met voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de verschillende groepen mantelzorgers.

Reacties

article
15202
Aantal mantelzorgers verdubbeld
LIMBURG – Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De GGD Zuid
https://leudal.nieuws.nl/2018/11/08/aantal-mantelzorgers-limburg-verdubbeld/
2018-11-08T18:05:53+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/11/08180202/grandma-2637457_1920.jpg
cijfers, Dag van de Mantelzorg, GGD, GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg, Mantelzorg, Mantelzorgers, Onderzoek, onderzoekscijfers, overbelasting, percentages, toename mantelzorgers, vergrijzing
Nieuws