Arbor stapt naar de rechter om vergunning zonneweide af te dwingen

Foto: Pixabay - mrganso (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Arbor stapt naar de rechter. De initiatiefne­mer van een zonneweide in Heythuysen wil zo alsnog een vergunning afdwingen voor zijn project.

Het college van B&W van de gemeente Leudal besliste dinsdag om geen vergunning af te geven voor de veertig hectare zonnepanelen op Aan het Broek, in het buitengebied van Heythuysen.

Tegenstand
De politiek in Leudal is niet tegen zonnepanelen. Maar volgens onder meer coalitiepartij Ronduit Open moeten eerst de voorwaarden bepaald worden door de gemeenteraad. Bovendien zouden omwonenden meer betrokken moeten worden. Vanuit die groep is er nogal wat tegenstand. Coalitiepartner D66 had, voor het college dinsdag de beslissing nam, al een team van juristen naar de kwestie laten kijken. Die kwamen tot de conclusie dat de vergunning geweigerd kon worden, waar wethouder Verlinden (Samen Verder) in eerste instantie had verklaard dat dit niet mogelijk was.

Andere juristen
Arbor heeft blijkbaar andere juristen. ‘Wij hebben aan alle voorwaarden voldaan, volgens het bestemmingsplan mag het, dus het heeft ons erg verbaasd dat we de vergunning niet krijgen’ zegt Roger van den Boom, die eerst jarenlang probeerde een golfbaan en een hotel op het terrein uit de grond te stampen. Alle procedures daarvoor duurden echter zo lang dat dit op den duur niet meer rendabel was, verklaarde hij later. ‘Omdat wij menen dat we wel degelijk recht hebben op de vergunning voor een zonneweide vragen we nu een voorlopige voorziening aan. We hebben de vergunning ook nodig om nog op tijd bij het Rijk subsidie aan te kunnen vragen’ zei Van den Boom vandaag tegenover Dagblad De Limburger.

Begrip
Volgens Van den Boom zit ook in dit plan al twee jaar voorbereiding. ‘We hebben gesprekken gevoerd met provincie, gemeente en omwonenden. We hebben investeerders gevonden, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente was akkoord. Maar het lijkt wel alsof het college onder invloed van kritiek vanuit de raad niet meer durft.’ Van den Boom verklaarde tot slot begrip te hebben voor de omwonenden. ‘Maar hier kan voor 15.000 huishoudens groene stroom worden opgewekt, waar ook huishoudens in de regio voordeel van kunnen hebben. De gemeente heeft klimaatdoelstellingen die gehaald moeten worden. Daar kan dit plan bij helpen.’

Reacties